Adgangskrav

Alle studerende optages gennem kvote 2 på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået adgangsprøve.

Adgangsgivende eksaminer:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)
 • har en IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.
 • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • ikke har en gymnasial eksamen, men erfaring og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, og dermed kan søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV).

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A niveau: minimum karakteren 4 både mundtligt og skriftligt
 • Engelsk B niveau
 • Samfundsfag eller samtidshistorie eller historie på C niveau

 

Optagelsesprøve

Du indkaldes til optagelsesprøve når du har en adgangsgivende eksamen samt opfylder de specifikke adgangskrav eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV).

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til prøve.

Deltagelse i optagelsesprøve er obligatorisk.

Hvornår der der optagelsesprøver?

Inden udgangen af april modtager du mail fra vores samtalebookingsystem, hvor du kan booke tid til en optagelsessamtale.       

Hvordan foregår prøven?

Du skal medbringe og bruge egen computer eller tablet for at deltage i en skriveøvelse. Bagefter gennemføres to forskellige samtaler der hver varer 15-20 minutter plus forberedelse. Du skal forvente at dit forløb vil vare mellem 2 og 4,5 time fra du møder op til du er færdig. Du kan enten deltage formiddage eller eftermiddage.

Her kan du læse mere om hvordan forløbet vil være:

Forberedelse til den første samtale

 • Skriveøvelse (max 30 min.)
  En øvelse i at nedskrive tale på computer. Du skal medbringe og bruge egen computer eller tablet. Der afsættes 30 min. til øvelsen, heri indgår en introduktion. Selve øvelsen varer max. 10 min. og foregår ved at du nedskriver lydsiden af et videoklip.
  Målet med øvelsen er at få et grundlag for refleksioner over skrivefærdigheder i den efterfølgende samtale.

  Det er ikke muligt at deltage i samtale uden at have gennemført skriveøvelsen først.
 • Læsning af faglig tekst (15 min.)
  Udlevering af faglig tekst, PDF iconse teksteksempel. Du skal læse en tekst og forholde dig analyserende og reflekterende til den.

Første samtale

Samtale med afsæt i skriveøvelse og faglig tekst (20 min)
I samtalen er der fokus på din refleksion over faglige udfordringer i skrivetolkning. Derudover skal du demonstrere at du kan finde frem til centrale pointer i en tekst og forholde dig sagligt til det læste.

Forberedelse til den anden samtale

 • Arbejde med en case (15 min.)
  Udlevering af en case der inddrager dilemmaer af faglig karakter, PDF iconse caseeksempel. Du skal læse en case og gøre dig overvejelser om mulige problemstillinger og dilemmaer, så du i samtalen kan gøre rede for dem.

Anden samtale

Samtale med afsæt i case (15 min.)
Her er der fokus på din motivation, din etik og hvordan du kan se dig selv som tolk i den situation som casen beskriver.

Hvad bliver jeg målt på i optagelsesprøven?

Du bliver vurderet på forskellige parametre:

 • Faglig tekstforståelse
 • Reflektion
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Etisk formåen

Hvad skal jeg medbringe?

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation. Det skal du bruge til at blive registreret. Derudover får du brug for din egen computer og evt. blok og skriveredskaber.

Hvor lang tid varer optagelsesprøven?

Du skal regne med at det hele varer mellem 2 og 4,5 time fra du møder op til du er færdig. Så du skal afsætte god tid til forløbet. Du kan opleve ventetid mellem forberedelse og samtale.

Hvornår får jeg svar?

Du får ikke særskilt besked om resultatet af selve optagelsesprøven. Endeligt svar om optagelse meddeles den 26. juli.

Du skal søge inden 15. marts!

Ønsker du at søge om optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen med start 1. september 2019 eller senere, skal du være opmærksom på at der er ændrede adgangskrav til uddannelsen, og at du kun kan søge via kvote 2 inden 15. marts.