Studieordning

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse. Her på siden finder du Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning, studieordning og vejledning vedrørende adgang til indplaceringsprøve i tegnsprogskommunikation.

Bekendtgørelse

I bekendtgørelsen for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning kan du se de de overordnede rammer for uddannelsen.

Studieordning

Studieordningen er en nærmere beskrivelse af uddannelsens opbygning og danner grundlag for udformning af undervisning, prøver osv.

Adgang til indplaceringsprøve i tegnsprogskommunikation

Tidligere gældende studieordninger