Tolkning

Tolkning - dansk/tegnsprog og dialogtolkning

I fagområdet tolkning - dansk/tegnsprog samt dialogtolkning arbejdes der med tolkning mellem dansk og tegnsprog med hovedvægt på de sproglige og kommunikative aspekter ved tolkning.

I tolkning til/fra tegnsprog arbejdes der med envejstolkning, dvs. den studerende tolker enten fra dansk til tegnsprog eller omvendt. I dialogtolkning arbejdes der med tovejstolkning, dvs. den studerende tolker en samtale mellem en døv og en hørende, og skifter i den forbindelse mellem tolkning fra tegnsprog til dansk og tolkning den modsatte vej.

Fagområdet tolkning til/fra tegnsprog afsluttes med to prøver på studiets tredje år. Den ene er i tolkning fra dansk til tegnsprog, den anden i tolkning fra tegnsprog til dansk. Dialogtolkning afsluttes med en enkelt prøve på studiets tredje år.

Skrivetolkning

Den studerende opøver ved selvstudie færdigheder i 10-fingersystem og en skrivehastighed på min. 350 anslag pr. minut og undervises i principper til brug ved skrivetolkning. Undervisningen består af teoretiske oplæg, diskussioner, analyse og refleksion samt praktiske øvelser, og undervisningen afsluttes med en prøve på 5. semester.

Tolkning - døvblevne m.fl.

I dette fagområde undervises de studerende i danskbaseret tolkning og at tolke for døvblevne og andre der ønsker en sådan tolkeform. Fagområdet findes kun på studiets andet og tredje år.

Tolkning - døvblinde

I fagområdet tolkning - døvblinde undervises de studerende i de særlige forhold, der gør sig gældende ved tolkning for døvblinde sammenlignet med tolkning for døve eller døvblevne. De studerende tilegner sig praktiske færdigheder i ledsagelse og beskrivelse og i tolkning for døvblinde. Fagområdet findes kun på studiets andet og tredje år.

Fjerntolkning

Den studerende får kendskab til og mulighed for at udforske de ekstra udfordringer, der ligger i at tolke via computer, tablets etc. Fagområdet findes kun på studiets tredje år.