Profession

Professionskundskab

I dette fag tilegner du dig viden om professionen og professionens brugere, og du opøver færdigheder i at reflektere fagligt over egen profession og tolkens handlemuligheder i forskellige tolkesituationer.

Du præsenteres for studier af kultur, kommunikation og etik og lærer at reflektere over egne observationer og cases. I faget beskæftiger du dig med etiske refleksionsmodeller og læringsteori og får indsigt i kvalitative metoder og videnskabsteori. Du præsenteres også for teorier og metoder vedrørende tolkning og oversættelse generelt og vedrørende tolkning mellem døve og hørende med hovedvægt på simultantolkning. Du udvikler færdigheder i at reflektere kritisk, så du bliver i stand til at analysere og vurdere tolkefaglige problemstillinger.  

Faget afsluttes med en prøve på 5. semester.