Fag

Undervisningen omfatter både grundlæggende redskabsfag og tolkefag. Udover disse er der på alle studieår enkelte fag på forholdsvis få lektioner.

Fagområdet "Sprog"

  • Tegnsprogskommunikation og tegnsprogsteori
  • Dansk

Fagområdet "Tolkning"

  • Tolkning - dansk/tegnsprog
  • Skrivetolkning
  • Dialogtolkning
  • Døvblindetolkning
  • Fjerntolkning

Fagområdet "Profession"

  • Kultur
  • Tolkeetik og tolketeori