Uddannelsens opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i dansk tegnsprog og tolkning tager 3 1/2 år. Her kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op.

Uddannelsen er inddelt i de tre kerneområder: Sprog, Profession og Tolkning. 

I kerneområdet Sprog indgår faget tegnsprog, hvor du tilegner dig viden om sproget og lærer at forstå og udtrykke dig på dansk tegnsprog. Dansk er også en del af dette kerneområde, da du skal udvikle dit niveau i dansk, så du kan anvende sproget i professionel praksis.

I Profession arbejder du med emner fra fagområder som kultur, tolketeori og tolkeetik.

Kerneområdet Tolkning dækker over tolkeformer, der retter sig mod forskellige brugergrupper, f.eks. tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning og døvblindetolkning.

I tilknytning til undervisning i alle tre kerneområder anvendes forskellig litteratur. Du kan danne dig et indtryk af uddannelsens videngrundlag ved at se på den samlede litteraturliste.

Studiets første år

På dette studieår er der primært undervisning relateret til fagområderne Sprog og Profession, og der er observationspraktik. I forårssemestret indledes undervisning i Tolkning.  Du afslutter året med en prøve i tegnsprogskommunikation og en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studiets andet år

Studieåret består af undervisning i fagområderne Sprog, Profession og Tolkning. Desuden er der observationspraktik. Du afslutter året med en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studiets tredje år

På dette studieår er en stor del af undervisningen afsat til fagområderne Profession og Tolkning, og der afvikles færdighedsbaseret praktik. I efterårssemestret afholdes afsluttende prøve i skrivetolkning og professionskundskab. Ved udgangen af studieåret gennemfører du tre afsluttende prøver i tolkning og afleverer en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studiets fjerde år

Det sidste studieår omfatter kun efterårssemestret. Semestret udgøres hovedsagelig af bedømmelsespraktik, skrivning af bachelorprojekt og selvstudium. Dette semester afslutter du med bedømmelse af dit praktikforløb og en mundtlig prøve i tilknytning til den skriftlige del af dit bachelorprojekt.