Uddannelsens opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i dansk tegnsprog og tolkning tager 3 1/2 år. Her kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op.

Uddannelsens samlede litteraturliste er inddelt efter de tre kerneområder, Tolkning, Professionen og Sprog.

Studiets første år

På dette studieår er der primært undervisning relateret til fagområderne Sprog og Professionen, og der er observationspraktik. Året afsluttes med en prøve i tegnsprogskommunikation og en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studiets andet år

Studieåret består af undervisning i fagområderne Sprog, Professionen og Tolkning. Desuden er der observationspraktik. Året afsluttes med en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studiets tredje år

På dette studieår er en stor del af undervisningen afsat til fagområderne Professionen og Tolkning, og der afvikles færdighedsbaseret praktik. I efterårssemestret afholdes afsluttende prøve i skrivetolkning samt professionskundskab. Ved udgangen af studieåret afholdes tre afsluttende prøver i tolkning, og der afleveres en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studiets fjerde år

Det sidste studieår omfatter kun efterårssemestret. Semestret udgøres hovedsagelig af bedømmelsespraktik, skrivning af bachelorprojekt og selvstudium. Dette semester afsluttes med bedømmelse af praktikforløb og en mundtlig prøve i tilknytning til den skriftlige del af bachelorprojektet.