Praktik

Praktik på uddannelsen til tegnsprogstolk
Der er i alt 20 ugers praktik på uddannelsen. Der er praktikperioder af varierende længde på alle studieår. Praktikkerne er ulønnede, men SU-berettigede. Da praktikstederne er spredt over hele landet må den studerende forvente en hel del udgifter til transport, kost og logi i praktikperioderne. Uddannelsen hjælper med at skaffe praktikpladser på landsplan, dog skal den studerende i praktikken på 7. semester selv finde og søge om en praktikplads.

Praktikmodul 1
På studiets første og andet år er der korte praktikperioder hvor den studerende lærer om praksisfeltet gennem observation og refleksion. Den studerende arbejder både individuelt og i grupper med observationer og de skriftlige opgaver, der er tilknyttet praktikken.

Praktikmodul 2 og 3
På studiets tredje og fjerde år er der længere perioder med færdighedsbaseret praktik: den studerende afprøver metoder, redskaber og færdigheder i praksis. Praktikperioderne foregår på landsplan og vil medføre væsentlige udgifter for den studerende til transport og evt. til kost og logi. Den sidste praktikperiode på 10 uger er en bedømmelsespraktik.