Praktik

Praktik på uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk
Der er i alt 20 ugers praktik på uddannelsen. Der er praktikperioder af varierende længde på alle studieår. Praktikkerne er ulønnede, men SU-berettigede. Da praktikstederne er spredt over hele landet må du forvente en hel del udgifter til transport, kost og logi i praktikperioderne. Uddannelsen hjælper med at skaffe praktikpladser på landsplan, dog skal du i praktikken på 7. semester selv finde og søge om en praktikplads.

Praktikmodul 1
På studiets første og andet år er der korte praktikperioder hvor du lærer om praksisfeltet gennem observation og refleksion. Du arbejder både individuelt og i grupper med observationer og de skriftlige opgaver, der er tilknyttet praktikken.

Praktikmodul 2 og 3
På studiets tredje og fjerde år er der længere perioder med færdighedsbaseret praktik: du afprøver metoder, redskaber og færdigheder i praksis. Praktikperioderne foregår på landsplan og du må forvente væsentlige udgifter til transport og evt. til kost og logi. Den sidste praktikperiode er en bedømmelsespraktik.