Forventninger til dig

Vil du være tegnsprogs- og skrivetolk, er det vigtigt, at du ...

  • er god til dansk mundtligt og skriftligt
  • kan lide at arbejde med sprog, formidling og mennesker
  • er nysgerrig, fleksibel og har lyst til at kaste dig ud i nye opgaver
  • er indstillet på at arbejde selvstændigt og tage ansvar
  • er klar over, at ordblindhed kan være et problem
  • har normal bevægelighed i arme, hænder og fingre
  • kan sidde eller stå i længere tid ad gangen