Forventninger til dig

Vil du være tegnsprogs- og skrivetolk, er det vigtigt, at du ...

  • er stærk i det danske sprog, både mundtligt og skriftligt
  • hele tiden arbejder med at udvikle dit tegnsprog
  • følger med i samfundsforhold og verden omkring dig
  • kan lide at arbejde med sprog, kommunikation og formidling
  • er udadvendt og kan indgå i forskellige sammenhænge med andre mennesker
  • er nysgerrig, fleksibel og kan omstille dig, når der sker noget, du ikke har forventet
  • er indstillet på at arbejde selvstændigt og tage ansvar
  • er klar over, at ordblindhed kan være et problem
  • har normal bevægelighed i arme, hænder og fingre
  • kan sidde, stå og gå i længere tid ad gangen