Din økonomi

Din økonomi
Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen på UCC er gratis.

SU under uddannelsen
Uddannelsen er SU-berettiget og normeret til 42 + 12 klip (1 klip svarer til en måneds stipendium).

Så snart du er optaget på uddannelsen, har du mulighed for at søge SU. Du søger ved at gå ind på hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger. Her kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, se detaljer på hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

SU under praktik
Du får også SU, når du er i praktik undervejs i tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen.

Omkostninger til bøger og materialer
Du har begrænsede udgifter til bøger og kompendier på studiet, men du skal regne med at bruge nogle penge på kopiering af opgaver og lign.

Du får brug for en bærbar computer
På studiet skal du bruge en bærbar computer både i undervisningen og til selvstudium. Den bruges f.eks. til at arbejde med videooptagelser og til at træne skrivetolkning, hvor det er en fordel at bruge samme computer og tastatur hver gang, du skrivetolker.
UCC har en netbaseret studieportal, hvor den daglige kommunikation om studiet foregår. På uddannelsesstedet har du fri adgang til trådløst internet.

Udgifter i forbindelse med praktik
I forbindelse med praktik skal du regne med at bruge penge på rejse og ophold. Du kan ikke regne med at finde praktikpladser i den by, du bor i, praktik kan foregå i hele landet.

Studiejob
Undervisningen på studiet svarer til en arbejdsuge på 37 timer, og der er deltagelsespligt. Hvis du gerne vil arbejde ved siden af studiet, er det derfor nødvendigt, at arbejdstiden ligger om aftenen eller i weekenden.

Særlige støttemuligheder
Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge SPS. Støtten kan fx være hjælpemidler eller støtteundervisning. Spørgsmål om ansøgning kan rettes til UCCs SPS-kontor via e-mail:

Har du børn og er enlig forsørger, har du mulighed for at få ekstra lån eller ekstra stipendium. Læs om det på

eller kontakt UCC’s SU-kontor på e-mail:

Søg SU

Du kan søge SU i minSU på su.dk. Du skal bruge dit personlige NemID. Du kan læse om betingelser og satser på su.dk.

Gå til su.dk

Rabatter