Om uddannelsen

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og forudsætter stærke sociale og kommunikative kompetencer. Tolkearbejde foregår på arbejdspladser, hvor døve er ansat, i sociale situationer og på uddannelsessteder.

Som tolkestuderende skal du.... 

  • være god til retskrivning, have et stort ordforråd og kunne udvikle dit danske sprog, så du kan tolke alt fra håndværk over IT til politik
  • have god fornemmelse for sprog, så du hurtigt kan lære tegnsprog og bevæge dig fra at være begynder til at kunne bruge sproget i tolkning
  • interessere dig for og holde dig opdateret om samfundsforhold og verden omkring dig
  • have modet til at stå frem, kunne arbejde selvstændigt og samarbejde med andre studerende og tolkebrugere

Som tolkestuderende arbejder du med to hovedområder:

  • Tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, der dækker over flere forskellige tolkeformer bl.a. fjerntolkning, der foregår via en skærm, og tolkning for personer med døvblindhed
  • Skrivetolkning, hvor talt dansk omformes til nedskrevet dansk. For at kunne skrivetolke skal du opøve en hastighed på minimum 350 anslag pr. minut

Herudover får du indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. 

Rollen som tolk er udfordrende og afvekslende, og derfor vil du på uddannelsen blive klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksaminer og politiafhøringer.