Censorservice

Skal du være censor ved Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen, kan du finde relevante oplysninger på denne side

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsens censorer aflønnes efter Finansministeriets cirkulære om Censorvederlag af 17. januar 2001 med sats B.

I oversigten Normer for censur kan du se, hvor lang tid der er afsat til de enkelte eksaminer. I de tilfælde hvor eksamensplanen ikke kan nå at blive ændret i forbindelse med studerendes frafald pga. sygdom oa. aflønnes efter planen.

Yderligere information vedr. eksaminer på Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen fås ved henvendelse til:

Elisabeth Holm Hansen
Eksamenskoordinator
E-mail: ehha@kp.dk
Tlf.: 4189 7327