Job og karriere

Jobmuligheder
Som færdiguddannet tolk kan du f.eks. komme til at arbejde

  • i et landsdækkende tolkefirma
  • i et lokalt tolkefirma
  • som hustolk
  • som selvstændig

Du kan være fastansat eller arbejde freelance, hvis du arbejder for et landsdækkende tolkefirma eller et lokalt tolkefirma. Du skal være indstillet på at søge arbejde også uden for Københavns- og Århusområdet.

En afvekslende og udfordrende hverdag
Arbejdsopgaverne som tegnsprogs- og skrivetolk kan f.eks. være:

  • tolkning på arbejdspladser
  • tolkning til sociale aktiviteter: aftenskole, private fester, køreskole m.m.
  • hospitalstolkning 
  • uddannelsestolkning på gymnasialt eller universitetsniveau
  • hustolkning 
  • tolkning af møder med offentlige myndigheder

Videreuddannelse
Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i retstolkning, døvblindetolkning eller fjerntolkning.