Job og karriere

Jobmuligheder
Som færdiguddannet tolk kan du f.eks. komme til at arbejde

  • i et landsdækkende tolkecenter
  • i et lokalt tolkefirma
  • som hustolk
  • som selvstændig

Du kan være fastansat eller arbejde freelance, hvis du arbejder for et landsdækkende tolkecenter eller et lokalt tolkefirma. Du skal være indstillet på at søge arbejde også uden for Københavns- og Århusområdet.

En afvekslende og udfordrende hverdag
Arbejdsopgaverne som tegnsprogs- og skrivetolk kan f.eks. være:

  • uddannelsestolkning på gymnasialt eller universitetsniveau
  • hospitalstolkning 
  • hustolkning 
  • tolkning på arbejdspladser
  • tolkning af møder med offentlige myndigheder
  • tolkning til sociale aktiviteter: aftenskole, private fester, køreskole m.m.

Videreuddannelse
Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i retstolkning, døvblindetolkning eller fjerntolkning.