Center for Tegnsprog

Bemærk:
Shoppen er lukket og der kan dermed ikke længere købes materialer fra CTT.

 

Udover uddannelsen til tegnsprogstolk tilbyder Center for Tegnsprog undervisning og kurser primært for eksaminerede tegnsprogstolke.