Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder udvalgte enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, tolkning og profession.

Enkeltmoduler er et kompetencegivende uddannelsestilbud til dig, der har interesse for tegnsprog, dansk og tolkning. For at være optagelsesberettiget jf. adgangsbekendtgørelsen skal du have en gymnasial eksamen. Er du udlænding, skal du have bestået studieprøven i dansk.

Modulerne udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som deltager på et modul læser du sammen med studerende på den ordinære tolkeuddannelse.

Undervisningen på modulerne foregår i dagtimerne på Campus Carlsberg.

Der er ansøgningsfrist 2 gange årligt. Ansøgning til enkeltmoduler foregår digitalt

Følgende enkeltmoduler udbydes:

  • Tolkemodul 2
  • Professionsmodul 1
  • Sprogmodul 2
  • Sprogmodul 4
  • Tolkemodul 1
  • Tolkemodul 3
  • Tolkemodul 5

Læs om modulerne her