Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, tolkning og profession.

Enkeltmoduler er et kompetencegivende uddannelsestilbud til dig, der har interesse for tegnsprog, dansk og tolkning. For at være optagelsesberettiget jf. adgangsbekendtgørelsen skal du have en gymnasial eksamen. Er du udlænding, skal du have bestået studieprøven i dansk.

Modulerne udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som deltager på et modul læser du sammen med studerende på den ordinære tolkeuddannelse.

Undervisningen foregår i dagtimerne på Campus Carlsberg.

Der er ansøgningsfrist to gange årligt, henholdsvis 1. juni og 1. december. 
Ansøgning til enkeltmoduler foregår digitalt.
Skulle ansøgningsfristen være overskredet er du alligevel velkommen til at kontakte tolkuddannelsen vedr. dine muligheder. Send mail til
tolkeuddannelsen@kp.dk

Følgende enkeltmoduler udbydes:

Efterår

 • Sprogmodul 1
 • Sprogmodul 2
 • Sprogmodul 5
 • Sprogmodul 7
 • Tolkemodul 2
 • Tolkemodul 4
 • Professionsmodul 1
 • Professionsmodul 2
 • Professionsmodul 3

Forår

 • Sprogmodul 3
 • Sprogmodul 4
 • Sprogmodul 6
 • Tolkemodul 1
 • Tolkemodul 3
 • Tolkemodul 5

Læs om modulerne