Enkeltmoduler - tegnsprog

Her på siden finder du alle de enkeltmoduler, vi udbyder på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen.

Efterår 2019

Sprogmodul 1
 

Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Modulet giver en introduktion til dansk tegnsprog. I løbet af modulet udvikler du færdigheder i at forstå og udtrykke dig på et basalt tegnsprog og samtidig udvikles en sprogvidenskabeligt baseret forståelse af dansk tegnsprog.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 36 til uge 46 2019.
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 – 13.00.
Der er efterårsferie i uge 42

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Sprogmodul 2
 

Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Modulet konsoliderer og videreudvikler den viden om dansk tegnsprog og de færdigheder i sproget, der blev udviklet på sprogmodul 1.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 47 2019 til uge 5 2020.
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 – 13.00.

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Sprogmodul 5


Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Modulet har fokus på sproglig variation i såvel tegnsprog som dansk. I faget tegnsprog udbygges den studerendes tegnsproglige færdigheder og kompetencer, der arbejdes bl.a. med med formelt og uformelt tegnsprog samt generationsbetingede forskelle i tegnsprog. I faget dansk arbejdes der med genre og sprogstil.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 34 2019 til uge 5 2020
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: torsdag mellem  kl. 9.00 - 13.00
Der er efterårsferie i uge 42

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Sprogmodul 7


Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

På modulet udbygger den studerende sine tegnsproglige færdigheder og kompetencer med udgangspunkt i emner der har direkte relation til typiske tolkeopgaver. Et nyt fokus på dette modul er tegnsprog som udgangssprog eller målsprog i tolkning.

Undervisningen forventes placeret i perioden fra uge 34 2020 til uge 10 2021
Undervisningen finder sted en gang ugentligt.
Der er efterårsferie i uge 42

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Tolkemodul 2


Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Modulet sigter mod en begyndende forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis inden for tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog. Desuden giver modulet en introduktion til skrivetolkning og ledsagelse og beskrivelse for døvblinde. Du forventes at have et tegnsprogligt niveau svarende til B1 jf. den europæiske referenceramme (CEFR).

Undervisningen forventes placeret i perioden fra uge 34 2019 til og med uge 5 2020.
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: tirsdag og fredag mellem kl. 9.00 – 13.00
Der er efterårsferie i uge 42

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Tolkemodul 4
 

Omfang: 15 ECTS
Pris: 14.550 kr.

På modul 4 sigtes mod en begyndende rutine i simultantolkning, primært af monologer. Desuden arbejdes med tolkning af dialoger og de særlige udfordringer der knytter sig hertil og i tolkning for døvblinde fokuseres især på taktiltolkning og tolkning til lille tegnrum.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 34 2019 til og med uge 5 2020.
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: mandag, tirsdag og fredag mellem kl. 9.00 – 13.00
Der er efterårsferie i uge 42.

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Professionsmodul 1


Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Modulet introducerer kultur, tolketeori og etik i relation til professionen. Der lægges især vægt på at udvikle viden om de brugergrupper, der anvender tegnsprogs- og skrivetolk.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 37 2019 til og med uge 24 2020
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: mandag mellem kl. 9.00 – 13.00
Der er efterårsferie i uge 42 og påskeferie i uge 15

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Professionsmodul 2

 

Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

På modulet arbejdes videre med den studerendes tilegnelse af viden om professionen, om tolkebrugerne og om forskellige tolkeformer. Den studerende anvender tilegnet teori til analyse og refleksion over professionen.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 34 2019 til og med uge 24 2020.
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: torsdag mellem kl. 9.00 – 13.00
Der er efterårsferie i uge 42 og påskeferie i uge 15.

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

Professionsmodul 3

 

Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Der arbejdes med den studerendes operationalisering af viden fra de to foregående moduler i nye og mere komplekse sammenhænge. Ved hjælp af cases fokuseres på helhedsorienteret og systematisk refleksion over professionen.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 34 til og med uge 50 2019.
Undervisningen finder sted på flg. ugedage: onsdag mellem kl. 9.00 – 13.00
Der er efterårsferie i uge 42.

Ansøgningsfrist: 1. juni

Gå til ansøgningsskema

 

Forår 2020

Sprogmodul 3


Omfang: 15 ECTS
Pris: 14.550 kr.

Modulet konsoliderer og videreudvikler den viden om dansk tegnsprog og de færdigheder i sproget, der blev udviklet på de forudgående sprogmoduler. På dette modul arbejdes der bl.a. med udgangspunkt i aktuelle og samfundsrelaterede emner. Sideløbende udvikler de studerende deres sprogvidenskabeligt baserede forståelse af dansk tegnsprog.

Undervisningen forventes placeret i perioden fra uge 6 til uge 14 2020.
Undervisningen forventes at finde sted på flg. ugedage: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 – 13.00.

Ansøgningsfrist: 1. december

Gå til ansøgningsskema

Sprogmodul 4


Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

Modulet konsoliderer og videreudvikler den viden om dansk tegnsprog og de færdigheder i sproget, der blev udviklet på de forudgående sprogmoduler. På fjerde modul tages primært udgangspunkt i aktuelle og samfundsrelaterede emner. Sideløbende udvikler de studerende deres sprogvidenskabeligt baserede forståelse af dansk tegnsprog.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 16 til uge 24 2020.
Undervisningen forventes at finde sted på flg. ugedage: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 – 13.00.

Ansøgningsfrist: 1. december

Gå til ansøgningsskema

Sprogmodul 6
 

Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

I modulet indgår fagene tegnsprog og dansk. Den studerende udbygger sine tegnsproglige færdigheder og kompetencer. Samtidig fortsættes arbejdet med sproglig variation i tegnsprog. Der arbejdes jævnligt ud fra et komparativt perspektiv, hvor strukturer i tegnsprog sammenlignes med strukturer i dansk. Desuden arbejdes med teori om kommunikation og dansk sprog med hovedvægt på kommunikation på mundtlig dansk.

Undervisningen forventes placeret i perioden fra uge 5 til uge 24 2020.
Undervisningen forventes at finde sted på flg. ugedage: tirsdag og torsdag mellem kl. 9.00 – 13.00
Der er påskeferie i uge 15.

Ansøgningsfrist: 1. december

Gå til ansøgningsskema

Tolkemodul 1


Omfang: 5 ECTS
Pris: 4.850 kr.

Modulet er en introduktion til tolkning, teoretisk og praktisk. Der lægges især vægt på forberedelse og begyndende forståelse for og færdigheder i konsekutiv tolkning.

Undervisningen forventes placeret i perioden fra uge 12 til uge 22 2020.
Undervisningen forventes at finde sted på flg. ugedag: tirsdag kl. 9.00 – 13.00
Der er påskeferie i uge 15.

Ansøgningsfrist: 1. december

Gå til ansøgningsskema

Tolkemodul 3
 

Omfang: 10 ECTS
Pris: 9.700 kr.

I modulet arbejder den studerende med anvendelse af oversættelsesstrategier i teori og praksis. Fokus ligger på ækvivalent formidling af budskaber og simultantolkning af ukendte og ikke gen­nemarbejdede monologer.
Færdigheder og viden i disciplinerne skrivetolkning og døvblinde videreudvikles og der introduceres til disciplinen dialogtolkning.

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 5 til og med uge 23 2020.
Undervisningen forventes at finde sted på flg. ugedage: tirsdag kl. 13 – 16.30 og fredag kl. 9.00 – 13.00
Der er påskeferie i uge 15.

Ansøgningsfrist: 1. december

Gå til ansøgningsskema

Tolkemodul 5
 

Omfang: 15 ECTS
Pris: 14.550 kr.

På modul 5 arbejder den studerende på at oparbejde rutine i simultantolkning og på at vælge adækvate, kvalificerede løsninger ved særlige udfordringer i tolkesituationer. Der arbejdes kommunikativt og dialogisk i tilgangen til tolkning. I modulet indgår en indføring i tolkedisciplinen fjerntolkning såvel teoretisk som praktisk. 

Undervisningen er placeret i perioden fra uge 5 til uge 23 2020.
Undervisningen forventes at finde sted på flg. ugedage: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9.00 – 13.00
Der er påskeferie i uge 15.

Ansøgningsfrist: 1. december

Gå til ansøgningsskema