Bliv tegnsprogs- og skrivetolk

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er for dig, som er interesseret i at arbejde med sprog og kommunikation. Viden om samfundsforhold og stærke færdigheder i sprog er afgørende for at kunne fungere som tolk. Sprog er grundlæggende for menneskets evne til at skabe relationer til omverdenen, og som tolk øger du bl.a. døves muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende. Arbejdet kræver robusthed, selvstændighed og gode samarbejdsevner, fordi tolken indgår i mange forskellige situationer.

Holdoprettelse i Aarhus 2018

Tegnsprog- og skrivetolkeuddannelsen i Aarhus har besluttet ikke at oprette hold i Aarhus 2018.
 

Ændrede adgangskrav

Ønsker du at søge om optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen med start 1. september 2019 eller senere, skal du være opmærksom på at der er ændrede adgangskrav til uddannelsen.

Studiemiljø på tegnsprogstolkeudd.

Udgivelser, Center for Tegnsprog

Her på siden kan du få adgang til en række udgivelser fra Center for Tegnsprog. Bl.a. om tegnsprogsgrammatik, tegn til børn, mundhåndsystem og forskning i tegnsprog.