Tegn på sprog

– et 10-årigt forsknings- og udviklingsprogram

"Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive" er et 10-årigt forsknings- og udviklingsprogram.

Programmets overordnede mål er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

En indsigt, der både er praksisorienteret og forskningsbaseret og derfor forventes at kunne styrke den faglige udvikling såvel i folkeskolen som i professionsuddannelserne.

Tegn på sprog følger fem klasser over hele landet fra børnehaveklassen til og med 9. klasse i et tæt samarbejde mellem lærere og forskningsmedarbejdere. Fælles for klasserne er, at der er en stor andel af tosprogede elever.

Et bredt samarbejde

Programmet foregår i et samarbejde mellem VIA University College, University College Nordjylland, University College Lillebælt, University College UCC, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) – Aarhus Universitet samt Aarhus, Aalborg, Vejle, Odense og Københavns kommuner.

Det støttes af Undervisningsministeriet. Det ledes fra UCC af lektor, ph.d. Helle Pia Laursen, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

I programmet deltager endvidere fem forskningsmedarbejdere: Lektor Line Møller Daugaard, VIA University College, lektor Winnie Østergaard, University College Nordjylland, lektor Uffe Ladegaard og lektor Birgit Orluf, University College Lillebælt samt lektor Lone Wulff fra Professionshøjskolen UCC. Yderligere indgår et samarbejde med professor Anne Pitkänen-Huhta fra Jyväskylä Universitet, adjunkt Mette Buchardt fra Københavns Universitet, lektor Lars Holm fra DPU, Aarhus Universitet, professor Lise Kulbrandstad fra Høgskolen i Innlandet, docent Monica Axelsson fra Stockholm Universitet, og lektor Charmian Kenner fra Educational Studies Goldsmiths, University of London.

Fem klasser udforsker skriftsproget

Fra de fem kommuner indgår Søndervangskolen i Aarhus, Herningvej Skole i Aalborg, NOVAskolen (tidligere Nørremarksskolen) i Vejle, Abildgårdskolen i Odense og Blågård Skole i København, der hver har udpeget en klasse, som følges fra 0. til 9. klasse. Alle klasserne er kendetegnet ved, at en stor del af eleverne er tosprogede.

I hvert af disse klasserum samarbejder lærerne og forskningsmedarbejderen om at udvikle læse- og skriveundervisningen og generere ny viden om pædagogisk læse- og skrivepraksis i flersprogede klasserum og om børnenes læse- og skriveudvikling. De fem klasser er i øjeblikket i gang med at udforske skriftsproget med udgangspunkt i de sproglige erfaringer, klassens elever bringer med sig ind i skolen.

Ved at være tæt på hvad der sker i klasseværelserne får undervisere, forskere og forskningsmedarbejdere en unik indsigt i børnenes forståelse for og brug af skriftsprog og i den pædagogiske praksis i klasserummet.

Statusrapporter - Tegn på sprog

Tegn på sprog - afsluttende konference

Efter ti år blev der 6. december 2019 afholdt en afsluttende konference, hvor projektet Tegn på sprog præsenterede de centrale fund, nye perspektiver udefra og inviterede til en drøftelse af den videre udvikling af læse- og skriveundervisningen i et sprogligt diversitetsperspektiv.  

Projektet kort

Projektleder: Lektor, ph.d. Helle Pia Laursen

Projektperiode: 2008-2018

Vinder af Den Europæiske Sprogpris 2014

Europæiske Sprogpris 2014 LogoPrisen blev overrakt til Tegn på Sprogs forskningsleder, Helle Pia Laursen af Direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser, Nils Agerhus. Læs mere her

Literacy og sproglig diversitet

Literacy og sproglig diversitet

Sproglig diversitet er et vilkår, som skaber nye pædagogiske og didaktiske udfordringer.

Disse udfordringer tages op i en ny bog baseret på projektet 'Tegn på Sprog'.

Af

Helle Pia Laursen (red.)

Tegn på sprog

Tegn på sprog hæfte

 

Bogen 'Tegn på sprog' (2010) handler om, hvordan flersprogede børn lærer, hvad det vil sige at sætte sproget på skrift – eller at sætte tegn på sprog.

PDF iconLæs bogen

Af

Helle Pia Laursen (red.)

Inspiration til undervisning

Tegn på sprog literacy undervisning

Undervisere, der bruger læsning og skrivning i deres undervisning, gives her inspiration gennem en række aktivitetstyper, som på forskellig vis er indgået i de undervisningsforløb, som er del af projektet Tegn på sprog.

Literacy i udskolingen

literacy og andetsprog i udskolingen

 

 

Dette sidste inspirationsmateriale i en række af fire bøger fokuserer på 7.-9. klassetrin og de undervisningsforløb, projektet har gennemført.

Find materialet her