Adgangskvotienter

Adgangskvotienten er det tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en uddannelse via kvote 1 ved sidste optagelse. Tallet kan variere fra år til år, og du kan derfor ikke være sikker på, at adgangskvotienten vil være den samme i år, som den var sidste år.

Alle adgangskvotienter er opgivet efter 7-trinsskalaen.

Har du et eksamensbevis med karakterer opgivet efter 13-skalaen, vil de blive omregnet til karakterer efter 7-trinsskalaen.

Tallene herunder er opgjort pr. 28. juli 2017og er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelse

Kvotient 2017

Antal optagne i kvote 1 og 2

Stand-by kvotient 2017

Folkeskolelærer København V, sommer
Folkeskolelærer København V, vinter

Alle optaget, ledige pladser
Alle optaget, ledige pladser

354
68

Alle optaget, ledige pladser
Alle optaget, ledige pladser

Folkeskolelærer Bornholm, sommer

Alle optaget, ledige pladser

7

Alle optaget, ledige pladser

Folkeskolelærer København V, netbaseret

Alle optaget, ledige pladser

43

Alle optaget, ledige pladser

Fysioterapeut, sommer
Fysioterapeut, vinter

8,9
7,7

40
40

8,4
7,2

Psykomotorisk terapeut, sommer

Ej kvotesystem

63

 100 % kvote 2

Pædagog København V, sommer
Pædagog København V, vinter

5,0
Alle optaget, ledige pladser

770
458

2,1
Alle optaget, ledige pladser

Pædagog Nordsjælland, sommer
Pædagog Nordsjælland, vinter

4,2
Alle optaget, ledige pladser

160
70

Alle optaget
Alle optaget, ledige pladser

Pædagog Nordsjælland, netbaseret sommer
Pædagog Nordsjælland, netbaseret vinter

5,1
Alle optaget, ledige pladser

40
18

Ledige standby pladser
Alle optaget, ledige pladser

Pædagog Bornholm, sommer

4,6

35

Ledige standby pladser

Sygeplejerske Nordsjælland, sommer
Sygeplejerske Nordsjælland, vinter

6,7
5,3

90
84

5,9
4,4

Sygeplejerske Nordsjælland netbaseret, sommer
Sygeplejerske Nordsjælland netbaseret, vinter

6,7
4,4

30
30

5,5
Ledige standby pladser

Sygeplejerske Bornolm, sommer
Sygeplejerske Bornholm, vinter

7,0
4,9
 
20
20
 
4,5
Ledige standby pladser
 

Tegnsprogstolk København V
Tegnsprogstolk Aarhus

5,1
Ledig plads

42
19

Ledige standby pladser
Alle optaget

Tekstilformidler København V

Ej kvotesystem

49

 100 % kvote 2