7. semester

Det valgfrie element på 7. semester kan gennemføres på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Søger du til udlandet, skal forløbet godkendes af KP, jævnfør retningslinjer for forhåndsmerit.

Du har på 7. semester desuden mulighed for at gennemføre det valgfrie element som ”Selvvalgt emne”, hvor du kan planlægge en studieaktivitet i ind- eller udland. Vælger du dette, skal emne og forløb godkendes af KP. Forløbet kan ske gennem en uddannelsesinstitution eller et af uddannelsens godkendte kliniske undervisningssteder.

Internationale studerende kan deltage i udbudte engelsksprogede valgfrie elementer på samme vilkår som KP-studerende. Den internationale studerende optjener ECTS point ved gennemførelse og tilskrives merit af egen hjeminstitution.

ECTS-omfang = et valgfrit element andrager 10 ECTS.

Udbud og tilmelding

Udbud af valgfag annonceres på ucc.dk i hhv. uge 41 (valgfag kommende forår) og uge 11 (valgfag kommende efterår). Tilmelding skal foretages i ugerne 42-43 (valgfag kommende forår) og 12-13 (valgfag kommende efterår).

Ønsker du at læse dit valgfrie element på en anden lokation eller institution, skal du tilmelde dig lokalt på deres hjemmeside. Studerende fra Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland skal dog også udfylde tilmeldingsblanketten på ucc.dk – vælg "|Jeg vælger valgfag på anden uddannelsesinstitution eller en anden KP-adresse".

Vær opmærksom på:

 • Tilmelding er åben i uge 12-13 (valgfag kommende efterår) og 42-43 (valgfag kommende forår).
 • Tilbagemelding vedrørende optag/afslag sker senest uge 16/46 og sendes til din studiemail.
 • Du skal registrere tre ønsker i prioriteret rækkefølge.
 • Når du har sendt formularen, skal du have en autokvittering, så husk at skrive din KP e-mailadresse korrekt.
 • I løbet af tilmeldingsperioden er du velkommen til at ændre dine valg og dermed udfylde formularen flere gange. Når vi efter fristens udløb går i gang med at fordele pladserne, bruger vi den, du har sendt sidst.
 • Tidspunktet, du ønsker på, har ingen betydning for, om du får plads på din 1. prioritet. Pladserne bliver IKKE fordelt efter først til mølle-princippet.
 • Selv om du planlægger selvtilrettelagt forløb/praktik, skal du stadig tilmelde dig. Det er også et valgfrit element.
 • Er du allerede i en bachelorgruppe, og ønsker I at læse det samme forløb, skal du skrive navn og studienummer på din(e) makker(e). Så tager vi hensyn til det, når vi fordeler pladserne. Men husk: ALLE i gruppen skal både huske at ønske og at udfylde dette felt, så vi kan forbinde jer korrekt og sætte jer på samme hold.
 • Efter tilmeldingsfristens udløb bliver dine seneste ønsker bindende, og du kan ikke længere ændre dem – ej heller på e-mail.
 • Får du afslag på alle dine ønsker, enten fordi de valgte elementer aflyses, eller du taber eventuelle lodtrækninger, får du sammen med afslaget en liste over valgfri elementer, hvor der stadig er ledige pladser, du kan vælge imellem.
 • Du kan ikke bytte forløb med eller overdrage din plads til andre. Din optagelse er personlig.
 • Optagelse på et valgfrit element er bindende, så du kan ikke skifte til et andet forløb.

Se valgfagsudbud og tilmeldingsformular

Intern prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en intern skriftlig prøve, som udarbejdes i grupper og skal bestås, før du kan gå til den mundtlige eksamen i bachelorprojekt på 7. semester.

Udbud af valgfag 7. semester