7. semester

Det valgfrie element på 7. semester kan gennemføres på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Søger du til udlandet, skal forløbet godkendes af KP, jævnfør retningslinjer for forhåndsmerit.

Du har på 7. semester desuden mulighed for at gennemføre det valgfrie element som ”Selvvalgt emne”, hvor du kan planlægge en studieaktivitet i ind- eller udland. Vælger du dette, skal emne og forløb godkendes af KP. Forløbet kan ske gennem en uddannelsesinstitution eller et af uddannelsens godkendte kliniske undervisningssteder.

Internationale studerende kan deltage i udbudte engelsksprogede valgfrie elementer på samme vilkår som KP-studerende. Den internationale studerende optjener ECTS point ved gennemførelse og tilskrives merit af egen hjeminstitution.

ECTS-omfang = et valgfrit element andrager 10 ECTS.

Intern prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en intern skriftlig prøve, som udarbejdes i grupper og skal bestås, før du kan gå til den mundtlige eksamen i bachelorprojekt på 7. semester.

Udbud og tilmelding

Udbud af valgfag annonceres på ucc.dk i hhv. uge 41 (valgfag kommende forår) og uge 11 (valgfag kommende efterår). Tilmelding skal foretages i ugerne 42-43 (valgfag kommende forår) og 12-13 (valgfag kommende efterår).

Udbud af valgfag 7. semester