7. semester

Det valgfrie element på 7. semester kan gennemføres på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Søger du til udlandet, skal forløbet godkendes af UCC, jævnfør retningslinjer for forhåndsmerit.

Du har på 7. semester desuden mulighed for at gennemføre det valgfrie element som ”Selvvalgt emne”, hvor du kan planlægge en studieaktivitet i ind- eller udland. Vælger du dette, skal emne og forløb godkendes af UCC. Forløbet kan ske gennem en uddannelsesinstitution eller et af uddannelsens godkendte kliniske undervisningssteder.

Internationale studerende kan deltage i udbudte engelsksprogede valgfrie elementer på samme vilkår som UCC studerende. Den internationale studerende optjener ECTS point ved gennemførelse og tilskrives merit af egen hjeminstitution.

ECTS-omfang = et valgfrit element andrager 10 ECTS.

Forudsætningsgivende aktivitet

Du skal ved afslutningen af et valgfrit element gennemføre en forudsætningsgivende aktivitet, der skal godkendes af uddannelsen, før du kan deltage i semesterets prøver. Den forudsætningsgivende aktivitet er beskrevet under det enkelte valgfrie element/semester. Eksempelvis praktisk og/eller mundtlig fremstilling, skriftlig opgaveløsning og andet.

Gennemfører du dit valgfrie element på 7. semester på anden national uddannelsesinstitution, skal du afslutte elementet jævnfør hjeminstitutionens retningslinjer.

Hvis du ikke gennemfører den forudsætningsgivende aktivitet eller opfylder deltagelsespligten, skal du enten udarbejde og få godkendt en erstatningsopgave eller gennemføre et valgfrit element, næste gang denne mulighed udbydes.

Udbud og tilmelding

Udbud af valgfag annonceres på ucc.dk i hhv. uge 41 (valgfag kommende forår) og uge 11 (valgfag kommende efterår). Tilmelding skal foretages i ugerne 42-43 (valgfag kommende forår) og 12-13 (valgfag kommende efterår).

Udbud af valgfag 7. semester