Valgfrie elementer

Sygeplejerskeuddannelsen består af syv semestre med to valgfrie elementer (valgfag).

De valgfrie elementer er placeret i uddannelsens 3. og 7. semester. De valgfrie elementer omhandler kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig viden og praksis inden for borger/patientrettet arbejde med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, nationalt eller internationalt.

Valgfagene giver dig mulighed for faglig fordybelse inden for emner, som kan supplere eller uddybe temaer i uddannelsen og som indeholder teoretiske, praktiske/kliniske elementer.

 

ECTS

3. semester

10

7. semester

10

I alt

20

Ny studiordning i 2019

Valgfrie elementer på 3. semester

Valgfrie elementer på 7. semester

To sygeplejerskestuderende efter Modul 13

Erfaring fra virkeligheden

Patricia og Simone deltog i et forskningsprojekt på Landbohøjskolen i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens valgfrie element. Her har du som studerende mulighed for at koble uddannelsens teori med virkelighedens problemstillinger.