Valgfrie elementer

Sygeplejerskeuddannelsen består af syv semestre med to valgfrie elementer (valgfag).

De valgfrie elementer er placeret i uddannelsens 4. og 7. semester. De valgfrie elementer omhandler kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig viden og praksis inden for borger/patientrettet arbejde med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, nationalt eller internationalt.

Valgfagene giver dig mulighed for faglig fordybelse inden for emner, som kan supplere eller uddybe temaer i uddannelsen og som indeholder teoretiske, praktiske/kliniske elementer.

Valgfri elementer i fællesdelen (4. semester)

Valgfrie elementer i fællesdelen udgør 10 ECTS-point og er underordnet til og styret af de fælles obligatoriske temaer fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen. Valgfriheden i fællesdelen kan eksempelvis dreje sig om målgruppe, diagnosetype eller arbejdsform som studerende kan vælge at arbejde med under det obligatoriske tema.

Valgfri elementer i den institutionsspecifikke del (7. semester)

Valgfrie elementer i den institutionsspecifikke del udgør 10 ECTS- point, og relaterer sig til et aktuelt fagligt tema. De valgfrie elementer kan være såvel tværprofessionelle som monoprofessionelle og afvikles enten ved egen uddannelsesinstitution, ved andre uddannelsesinstitutioner eller som selvtilrettelagte forløb. Til de enkelte valgfrie elementer udarbejdes mål for læringsudbytte.

Mål for læringsudbytte kan variere, men de relaterer sig til et aktuelt sundhedsfagligt tema. Ved forløb gennemført ved anden uddannelsesinstitution eller som selvtilrettelagte forløb skal forlø- bet forhåndsgodkendes på uddannelsen. Selvtilrettelagte forløb kan foregå i ind- eller udland.

 

ECTS

4. semester

10

7. semester

10

I alt

20

To sygeplejerskestuderende efter Modul 13

Erfaring fra virkeligheden

Patricia og Simone deltog i et forskningsprojekt på Landbohøjskolen i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens valgfrie element. Her har du som studerende mulighed for at koble uddannelsens teori med virkelighedens problemstillinger.