Studieordning

Studieordning 2019

Ved studiestart 1. september 2019 træder en ny fælles studieordning for sygeplejerskeuddannelsen på KP i kraft.

Studieordning 2016

Ved studiestart 1. september 2016 trådte nye studieordninger i kraft for alle landets sygeplejerskeuddannelser.

Dimittendprofil