Studieordning

Studieordning 2019

Ved studiestart 1. september 2019 træder en ny fælles studieordning for sygeplejerskeuddannelsen på KP i kraft. 

•    PDF iconStudieordning sygeplejerskeuddannelsen KP, gældende fra august 2019  

Studieordning 2016

Ved studiestart 1. september 2016 trådte nye studieordninger i kraft for alle landets sygeplejerskeuddannelser.

Dimittendprofil
I forbindelse med udarbejdelsen af 2016-studieordningen er der udviklet en dimittendprofil, som forklarer formålet med sygeplejerskeuddannelsen, de kernekompetencer en færdiguddannet sygeplejerske skal besidde og effekten for modtageren af sygepleje. Konteksten for en sygeplejerskes virke samt fagets uddannelsesperspektiver er også beskrevet. Læs dimittendprofilen her

Som studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i UCC vil du komme til at arbejde frem mod både stærke teoretiske, analytiske og kliniske kompetencer. Du vil opleve, at der er et tæt samarbejde mellem undervisere i Sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejersker i det kliniske felt.

Tværprofessionelt samarbejde
Studerende på UCC’s sundhedsuddannelser, der foruden sygeplejerskestuderende tæller fysioterapeutstuderende og studerende til psykomotorisk terapeut, vil, med ny 2016-studieordning, indgå i et ambitiøst tværprofessionelt uddannelsesprogram, der sikrer, at de studerende, som kommende sundhedsfaglige dimittender, besidder en solid tværprofessionel indsigt, som de også kan handle på og med. Det tværprofessionelle uddannelsesprogram inkorporeres som mindre elementer på semestrene, så de studerende, i takt med at de udvikler egen professionsforståelse og professionsfaglighed, kontinuerlig udfordrer og dygtiggør deres tværprofessionelle handlekompetencer. Af sygeplejerskeuddannelsens 210 ECTS-point, udgør det tværprofessionelle uddannelsesprogram samlet 20 ETCS-point. De første 2,5 ECTS-point udfoldes på 1. semester med workshops på tværs af de tre uddannelser ved semestrets begyndelse.  Med det tværprofessionelle uddannelsesprogram udrustes UCC’s sygeplejerskestuderende til at kunne indfri sundhedsvæsenets skærpede krav til tværprofessionelt samarbejde.

Ydermere for 2016-studieordningerne gælder, at sygeplejerskestuderende i højere grad end tidligere skal tilegne sig globalt udsyn samt udvikle evner til kritisk refleksion og innovativ tænkning og til at anvende og opsætte viden af forskningsresultater i klinisk praksis.

Overgangsordninger
Sygeplejerskestuderende, der har påbegyndt uddannelse før 1. september 2016, overgår til ny studieordning d. 1. september 2017. Der udarbejdes overgangsordninger herfor i løbet af foråret 2017. Særligt for studerende, der afslutter uddannelse i januar 2018, er, at de ikke overgår til 2016-studieordningen.

Ny studiordning i 2019

Dimittendprofil