Studieformer

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der f.eks. praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Det kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

Teoretisk undervisning

Som sygeplejestuderende vil du komme til at arbejde med sygeplejefaget, men samtidig vil du støde på fag fra både sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab. Du vil opleve at fagene spænder vidt,  og du vil i løbet af studiet opnå en stærk faglighed.

På Sygeplejerskeuddannelsen i UCC forventes en høj grad af studieaktivitet svarende til en gennemsnitlig arbejdsuge på 40 timer.

Klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder. Formålet med den kliniske undervisning, er at du er i direkte kontakt med borgere/patienter og lærer at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til borger og patient i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Studieaktivitetsmodel

Undervisnings- og studieaktivitet vil blive rammesat i en "Studieaktivitetsmodel", hvor der veksles imellem skemalagt undervisning/forelæsninger, individuel forberedelse, arbejde i grupper, tilvalg af forskellige aktiviteter samt øvelser og simulationstræning i Klinisk Learning lab. Studiet gør desuden brug af moderne teknologiske hjælpemidler som e-læring og brug af forskellige IT-læringsplatforme.

Studieaktivitetsmodel for 2016-uddannelsen er under udarbejdelse. Midlertidig oversigt ses herunder:

Midlertidig studieaktivitetsmodel SPL

Studieaktivitetsmodel for 2008-uddannelsen kan du finde her.

Portfolio - et arbejdsredskab

Portfolio er dit personlige studieredskab og din faste ”følgesvend” gennem hele uddannelsen. Din portfolio støtter dig i din læring og synliggør, at du udvikler dine faglige og personlige kompetencer, så de bliver tydelige både for dig selv, dine kliniske vejledere og undervisere.