Retningslinjer for prøver

I henhold til eksamensbekendtgørelsen påhviler det uddannelsesinstitutionen at orientere de studerende og øvrige medvirkende ved prøver om de prøveregler, der gælder for den enkelte uddannelse.

OBS: Gælder kun Nordsjælland