Tværprofessionelt samarbejde

I uddannelsen indgår et tværprofessionelt uddannelsesprogram, der afspejler sygeplejerskernes samarbejde med borgere, patienter og øvrige sundhedsprofessionelle i hele sundhedsvæsenet.

Studerende på UCC’s sundhedsuddannelser, der foruden sygeplejestuderende tæller studerende til psykomotorisk terapeut og fysioterapeutstuderende, vil med 2016-studieordningen indgå i et ambitiøst tværprofessionelt uddannelsesprogram, der sikrer, at de studerende besidder en solid tværprofessionel indsigt.

Det tværprofessionelle uddannelsesprogram inkorporeres som mindre elementer i løbet af semestrene, så de studerende, i takt med at de udvikler egen professionsforståelse og professionsfaglighed, kontinuerligt udfordrer og dygtiggør deres tværprofessionelle handlekompetencer. Det tværprofessionelle uddannelsesprogram omfatter 20 ECTS.

På 1. semester fokuseres der på relationen mellem borger og sundhedsprofessionel samt den kontekst, mødet er situeret i.

På 2. semester flyttes fokus mod en række forskellige tiltag i forhold til borger og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge for i 4. semester at have udfordringer og innovative tiltag i relation til disse som centrale tematikker.

Der lægges vægt på at arbejde innovativt med sundhedsprofessionernes udvikling af handlinger, der kan styrke de tværprofessionelle indsatser med borgeren og dennes sundhed i centrum.

Tidsmæssig placering af tværprofessionelle elementer i uddannelsen:

  • På 1. semester placeres det tværprofessionelle element i et sammenhængende forløb á seks-otte dages varighed umiddelbart efter studiestart
  • På 2. semester placeres det tværprofessionelle element inden for semesterets første to måneder med en varighed á seks-otte dage
  • På 4. semester placeres det tværprofessionelle element over to perioder
  • På 5. semester placeres det tværprofessionelle element de første fem uger
  • På 6. semester indgår det tværprofessionelle element i den kliniske undervisning/praktik

Den studerende skal ved afslutningen af et tværprofessionelt element gennemføre en forudsætningsgivende aktivitet, der skal godkendes, før den studerende kan deltage i semesterprøve.

Ny studiordning i 2019

UCC’s sundhedsuddannelser skruer gevaldigt op for samarbejdet om borgerne