Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor du fordyber dig i et emne, som du interesserer dig særligt for. Gennem arbejdet med bachelorprojektet viser du, at du kan anvende videnskabelige arbejdsmetoder; vælge, afgrænse og bearbejde en selvvalgt klinisk problemstilling og anvende en relevant videnskabelig metode til dette arbejde.

Bachelorprojektet udgør 20 ECTS point, er placeret på 7. semester og afslutter uddannelsen. Prøven kan først finde sted, efter at uddannelsens øvrige prøver er bestået. I bachelorprojektet på sygeplejerskeuddannelsen indgår 5 kliniske ECTS.

Er du påbegyndt din uddannelse før 1/9-2016, er bachelorprojektet en gruppeopgave. Du kan søge om dispensation til at skrive individuelt. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i det skriftlige projekt.

Er du påbegyndt din uddannelse efter 1/9-2016, kan du skrive projektet alene eller sammen med medstuderende. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i det skriftlige projekt.

Når du har bestået din sygeplejerskeuddannelse, kan du søge om autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed. Autorisationen er dit bevis for, at du har ret til at arbejde som sygeplejerske i Danmark.

Klinisk nære bachelorprojekter

På KP's uddannelser til sygeplejerske (Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland) og fysioterapeut er det muligt for de studerende at udarbejde et "klinisk nært bachelorprojekt", hvor den studerende arbejder sammen med praksis om en problemstilling fra professionen.

Samarbejdet begyndte i efteråret 2013 og foregår mellem studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen, KP Nordsjælland og Nordsjællands Hospital eller andre samarbejdspartnere; kommuner, institutioner og private aktører.

Samarbejdet er et initiativ, som støtter, at de studerende i deres bachelorprojekt bliver i stand til at løfte nogle af de udfordringer, som professionerne står overfor. Målet er, at bachelorprojekter opstår i et match mellem et ønske fra praksis/forsknings- og udviklingsmiljøer og de krav, som stilles til KP’s bachelorprojekter.

Tværfagligt bachelorprojekt

Studerende fra psykomotorikuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen har for første gang lavet et fælles bachelorprojekt på tværs af uddannelserne.

Klinisk nære bachelorprojekter