Uddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsens opbygning er karakteriseret ved en tæt sammenhæng og vekselvirkning mellem klinisk og teoretisk undervisning samt tværprofessionelt samarbejde, der afspejler sygeplejerskernes samarbejde med borgere, patienter og øvrige sundhedsprofessionelle.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år fordelt på 7 semestre og normeret til 210 ECTS-point, hvor hvert semester består af 30 ECTS-point.

Uddannelsens teoretiske elementer omfatter 120 ECTS-point og de kliniske elementer omfatter 90 ECTS-point. Uddannelsens indhold er tilrettelagt med vægt på udvikling af sygeplejefaglige kompetencer, grundlæggende akademiske kompetencer, personlig udvikling, selvstændighed, kritisk refleksion, innovation og ansvarlighed.

ECTS fordeling mellem teori og klinisk undervisning

Semester

 

Teoretisk undervisning

Antal ECTS

 

Klinisk undervisning

Antal ECTS

 

Heraf tværprofessionelle uddannelseselementer

Antal ECTS

 

Heraf valgfrie uddannelseselementer

Antal ECTS

 

Fællesdel

 

1

 

24

 

6

 

 

2

18

12

2

 

 

3

 

18

 

12

 

 

 

4

 

15

 

15

 

5

 

10

 

I alt første 2 år

 

 

75

 

45

 

10

 

10

 

Institutions- specifik del

 

5

 

21

 

9

 

10

 

6

-

30

 

 

 

 

7

 

24

 

6

 

 

10

 

I alt sidste 1½ år

 

 

45

 

45

 

10

 

10

 

I ALT

 

 

120

 

90

 

20

 

20

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fagområder

 

Antal ECTS*

Sundhedsvidenskabelige fag i alt

89

Heraf Sygepleje

52

 

Heraf Sygdomslære

10

 

Heraf Farmakologi

7

 

Heraf Forskningsmetodologi

7

 

Heraf Folkesundhed

5

 

Naturvidenskabelige fag i alt

18

Heraf Anatomi og Fysiologi/Biokemi

13

 

Heraf Mikrobiologi

5

 

Humanistiske fag i alt

8

Heraf Pædagogik/Kommunikation/Psykologi

6

 

Samfundsvidenskabelige fag i alt

5

Heraf Organisation/ledelse og jura

5

 

I alt

 

120

*Fagområderne skal til sammen give 120 ECTS.

 

Teori og klinik/praktik på uddannelsens første to år

 

Antal ECTS*

 

Teori

 

75

 

Klinik/praktik

 

45

 

I alt

 

120

*Antal teoretiske og antal kliniske/praktiske ECTS skal til sammen give 120 ECTS