Uddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsens opbygning er karakteriseret ved en tæt sammenhæng og vekselvirkning mellem klinisk og teoretisk undervisning samt tværprofessionelt samarbejde, der afspejler sygeplejerskernes samarbejde med borgere, patienter og øvrige sundhedsprofessionelle.

Uddannelsens indhold er tilrettelagt med vægt på udvikling af sygeplejefaglige kompetencer, grundlæggende akademiske kompetencer, personlig udvikling, selvstændighed, kritisk refleksion, innovation og ansvarlighed.

Opbygning og indhold

 

Semesterets tema

Teoretisk undervisning

Klinisk undervisning

Heraf valgfrit

forløb

Heraf tværprofessionelt forløb

1. semester

30 ECTS

Observation og vurdering

af borgers/patients

sundhedsudfordringer og

sygdomssammenhænge

21 ECTS

9 ECTS

 

2,5 ECTS

2. semester

30 ECTS

Klinisk beslutningstagen

i stabile og komplekse pleje

og behandlingsforløb

18 ECTS

12 ECTS

 

2,5 ECTS

3. semester

30 ECTS

Situationsbestemt kommunikation i samspil med

borger/patient, pårørende

og fagprofessionelle i og på

tværs af sektorer

24 ECTS

6 ECTS

10 ECTS

 

4. semester

30 ECTS

Klinisk lederskab af

borger- og

patientforløb

12 ECTS

18 ECTS

 

5 ECTS

5. semester

30 ECTS

Sygepleje - Borger og

patient i kritiske situationer

 

20 ECTS

10 ECTS

 

5 ECTS

6. semester

30 ECTS

Sygepleje - Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

 

3 ECTS

27 ECTS

 

5 ECTS

7. semester

30 ECTS

Sygepleje – Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis

22 ECTS

 

 

8 ECTS

10 ECTS

 

Ny studiordning i 2019