Talentprogram

UCC tilbyder udvalgte studerende mulighed for at indgå i talentprogrammer som en del af grunduddannelsesforløbet. Du orienteres løbende om muligheden gennem uddannelsen og opfordres eventuelt af underviserne eller de kliniske undervisere til at ansøge om deltagelse i et talentprogram.

Nordsjællands Hospital har et spirende forskningsmiljø inden for sundhedsfaglig forskning udført af professionsbachelorer. I den forbindelse tilbyder hospitalet talentfulde sygepleje- og fysioterapeutstuderende i UCC at deltage i og få indblik i den kliniske forskningsverden.

Kriterier for talent

  • Et talent er karakteriseret ved at have karakterer principielt på minimum 10 i alle beståede prøver.
  • Et talent skal udvise motivation, engagement, og ihærdighed ud over det almindelige inden for kvalitetssikring af klinisk praksis, udviklings- og forskningsarbejde. Det kan f.eks. være at den studerende er spørgende, reflekterende,  flittig og fleksibel.
  • Et talent skal udvise målrettet adfærd og have visioner om en fremtid i forskningsverdenen.

Talenter spottes af undervisere på uddannelsesinstitutionerne eller i klinikken, der herefter tager kontakt til forskningslederen på Nordsjællands Hospital.

Hver enkelt studerendes forløb planlægges og nedskrives i en samarbejdsaftale mellem den studerende, uddannelseslederen på den involverede grunduddannelse og den sundhedsfaglige forskningsleder.

Formål

  • At give talentfulde sygepleje- og fysioterapeutstuderende mulighed for at beskæftige sig med den kliniske forskningsdel i grunduddannelsesforløbet og udvikle teori/praksis forskningskundskaber, der bidrager til at øge den studerendes samlede kompetencer inden for det udviklings- og forskningsmæssige felt.
  • At rekruttere og fastholde forskningsinteresserede nyuddannede sygeplejersker og fysioterapeuter.

OBS: Gælder kun Nordsjælland