Evalueringer

Det er vigtigt, at du som studerende er med til at evaluere undervisningen, fordi resultaterne inddrages i planlægningen af fremtidig undervisning. Det er er en god måde at få indflydelse på!

Evaluering af klinisk undervisning

Hvordan oplever sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende den kliniske del af deres uddannelse? Det spørgsmål har Region Hovedstaden og uddannelsesinstitutionerne i regionen indgået et samarbejde om at få svar på. Formålet er at få en systematisk viden om studerendes oplevelser af den kliniske undervisning, hvilket kan anvendes til forbedringer af uddannelsens kliniske del.

Evaluering af klinisk undervisning foregår som en ensartet evaluering i hele regionen. Evalueringen gennemføres med brug af elektroniske spørgeskemaer, som de studerende besvarer ved afslutningen af deres kliniske uddannelsesforløb.

Evaluering af teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning evalueres først og fremmest med spørgeskemaer (kvantitative data). Som studerende modtager du en invitation i din mailboks med et link til selve evalueringsskemaet.

På første semester arrangeres derudover evalueringscafé for at tilgodese muligheden for at nye studerende kan ytre sig om deres gode og mindre gode erfaringer med uddannelsen og på den måde supplere svarene fra spørgeskemaerne.

Svarene på de kvantitative evalueringer er præget af for lave svarprocenter, hvilket giver usikre svar, som er vanskelige at bruge. Det er en udfordring, der hele tiden skal tages højde for. Det betyder blandt andet, at semestre/moduler evalueres på skift for at undgå for mange evalueringer. Første semester evalueres hver gang – bl.a. i studiefastholdelsesøjemed. Samtidigt arbejdes der på at involvere de studerende mere i evalueringerne for at synliggøre vigtigheden af at evaluere.

OBS: Gælder kun Nordsjælland