Netunderstøttet uddannelse

Du kan tage din sygeplejerskeuddannelse delvist på nettet og delvist på Campus Nordsjælland i Hillerød

Den netunderstøttede uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt for dig, som har behov for fleksibilitet i uddannelsen, og som er god til at strukturere og studere på egen hånd.

Den netunderstøttede uddannelse har studiestart to gange om året - i september og februar.

Den teoretiske del af uddannelsen

Der veksles mellem obligatoriske indkald med undervisning på skolen og mellemperioder, hvor der kan vælges mellem undervisning på skolen eller mere selvstændigt online studiearbejde. Indkaldene er typisk af 1-4 dages varighed og kan være placeret i weekender. På nogle indkald kan der være fastlagte studieaktiviteter, som er obligatoriske og en forudsætning for at kunne deltage i eksamen. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne.

Merit i den netunderstøttede uddannelse

Hvis du har merit i den netunderstøttede uddannelse, holder du pause i de moduler, du har merit for.

OBS: Gælder kun Nordsjælland