Netunderstøttet uddannelse

Du kan tage din sygeplejerskeuddannelse delvist på nettet og delvist på Campus Nordsjælland i Hillerød

Den netunderstøttede uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt for dig, som har behov for fleksibilitet i uddannelsen, og som er god til at strukturere og studere på egen hånd.

Der veksles mellem obligatoriske indkald (typisk 1-5 dages varighed) med undervisning på skolen og mellemperioder, hvor der kan vælges mellem undervisning på skolen eller mere selvstændigt online studiearbejde. På nogle indkald kan der være fastlagte studieaktiviteter, som er obligatoriske og en forudsætning for at kunne deltage i eksamen. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne. Hvert semester afsluttes med en prøve.

Vær opmærksom på, at der fra efteråret 2019 vil være obligatorisk deltagelse i de planlagte undervisningsaktiviteter det første studieår. Der er mulighed for at gennemføre en stor del af disse undervisningsaktiviteter online. Dette for at sikre mest mulig fleksibilitet i forhold til at få studie og hverdag til at passe sammen.

Derudover er der på flere semestre placeret tværprofessionelle forløb, som kan være meget studieintensive, hvorfor man skal forvente at bruge ekstra meget tid på gruppearbejde m.m. i disse perioder.

OBS: Gælder kun Nordsjælland