Fremmøde

Fremmøde på netuddannelsen

Som netstuderende er det nødvendigt at møde ind til undervisning på skolen samt modtage undervisning i klinikken i perioder af uddannelsen. Undervisningen på skolen er placeret i indkald af ca. 1-4 dages varighed, hvor undervisningen typisk foregår sammen med studerende fra den ordinære uddannelse. Vær opmærksom på, at der kan ligge forudsætningsgivende studieaktiviteter på indkaldene på skolen. Hvert semester afsluttes med en prøve.

Ud over fremmøde er der på flere semestre placeret tværprofessionelle forløb, som kan være meget studieintensive, hvorfor man skal forvente at bruge ekstra meget tid på gruppearbejde m.m. i disse perioder. Tidspunkter for fremmøde, placering af de tværprofessionelle forløb samt øvrige vigtige datoer for semestret vil kunne ses på en intern rammeplan, når du er registreret som studerende.

OBS: Gælder kun Nordsjælland