Forventninger til netstuderende

At tage en netunderstøttet uddannelse som sygeplejerske, er ikke noget du nemt kan gøre i din fritid. Det stiller store krav til dig som studerende i forhold til at kunne manøvrere mellem familie/fritidsliv og skole/klinik, samt anskaffe, læse og reflektere over meget forskelligt litteratur og håndtere forskellige digitale teknologier undervejs i uddannelsesforløbet. Så inden du beslutter, om en netunderstøttet uddannelse er noget for dig, bør du overveje, om du lever op til følgende forventninger.

En studerende på den netunderstøttede sygeplejerskeuddannelse forventes at:

  • Have adgang til en computer, som kan medbringes på skolen.
  • Have en god forbindelse til internettet, som kan håndtere streaming af video i god kvalitet.
  • Have gode it-kompetencer ift. brugen af de mest almindelige programmer (heriblandt mail-program, Word, Powerpoint, medieafspiller, Adobe Acrobat Reader, m.fl.).
  • Kunne (eller hurtigt lære at) manøvrere imellem mange forskellige it-platforme på en gang (f.eks. skolens intranet, skemasystem, Padlet, Office 365, Skype for Business, Youtube, 23Video, flash-animationer, Wiseflow, feedback-systemer, m.m.).
  • Have stor selvstændighed, engagement og selvdisciplin ift. at opsøge og læse den nødvendige litteratur, løse opgaver (selvstændigt/gruppevis) og forberede fremlæggelser. Også i perioderne mellem indkaldene.
  • Være indstillet på at online-diskussioner og chat-sessioner kan foregå om eftermiddagen eller aftenen.
  • Kunne arbejde selvstændigt og organisere et effektivt samarbejde i studiegrupper.
  • Tage ansvar for egen læring ved at opsøge nødvendige informationer og omsætte dem i praksis. Herunder eksempelvis studieordning, semesterbeskrivelser, læseplaner og diverse retningslinjer og instruktioner.
  • Have tid til at bruge ca. 40 timer om ugen på at studere.