Netunderstøttet uddannelse

Den netunderstøttede uddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt for dig, som har behov for fleksibilitet i uddannelsen og som er god til at strukturere og studere på egen hånd.

Den netunderstøttede uddannelse har studiestart to gange om året - hhv. i september og februar måned.

Den teoretiske del af uddannelsen

Der veksles mellem indkald med undervisning på skolen og mellemperioder med selvstændigt eller online studiearbejde. Indkaldene er typisk af 1-4 dages varighed og kan være placeret i weekender. På nogle indkald kan der være fastlagte studieaktiviteter, som er obligatoriske og en forudsætning for at kunne deltage i eksamen. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne.

Merit i den netunderstøttede uddannelse

Hvis du har merit i den netunderstøttede uddannelse, holder du pause i de moduler, du har merit for.

OBS: Gælder kun Nordsjælland