Netunderstøttet uddannelse

Den netunderstøttede uddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt for dig, som har behov for fleksibilitet i uddannelsen og som er god til at strukturere og studere på egen hånd.

Den netunderstøttede uddannelse har studiestart to gange om året - hhv. i september og februar måned.

Den teoretiske del af uddannelsen

Der veksles mellem indkald med undervisning på skolen og mellemperioder med selvstændigt eller online studiearbejde. Indkaldene er typisk af 1-4 dages varighed og kan være placeret i weekender. På nogle indkald kan der være fastlagte studieaktiviteter, som er obligatoriske og en forudsætning for at kunne deltage i eksamen. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne.

Den kliniske del af uddannelsen

Den kliniske del af uddannelsen er obligatorisk og der er krav om fremmøde i klinikken 30 timer/uge.

De studerende på den netunderstøttede uddannelse tilbydes de kliniske uddannelsespladser, vi har adgang til. Hvis du ønsker at gennemføre kliniske perioder uden for Region Hovedstaden, er dette kun muligt, hvis stedet/afdelingen er godkendt som klinisk uddannelsessted. Vi gør opmærksom på, at det er vores erfaring, at det kan være meget svært at finde klinikpladser på egen hånd.

Varigheden af de kliniske perioder er:

  • 1. semester: 6 uger
  • 2. semester: 8 uger
  • 3. semester: 4 uger
  • 4. semester: 12 uger
  • 5. semester 6 uger
  • 6. semester:  18 uger

Merit i den netunderstøttede uddannelse

Hvis du har merit i den netunderstøttede uddannelse, holder du pause i de moduler, du har merit for.

OBS: Gælder kun Nordsjælland