Merit i Sygeplejerskeuddannelsen

Studerende kan få merit (fritagelse) for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer.

Merit tildeling

  • Obligatorisk merit alle: Obligatorisk merit gives inden studiestart med udgangspunkt i din ansøgning.
  • Frivillig merit for Social- og Sundhedsassistenter: Når du er optaget som studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød, vil du kunne opnå merit for praktikken på 1. og 2. semester, hvis du har minimum 9 mdr. erhvervserfaring svarende til 1442 timer som færdiguddannet sosu-assistent.

Vurdering af merit

Forud for opstart af uddannelsen vil du modtage en mail, hvor du vil blive bedt om at indsende dokumentation for din erhvervserfaring i form af lønsedler eller ansættelsesbreve. Såfremt du opfylder ovenstående betingelser om erhvervserfaring, vil du blive tildelt merit for praktikperioderne på 1. og 2. semester svarende til 14 uger. Du holder pause i meritperioderne med SU, såfremt du modtager SU. Tildeling af merit er en samlet vurdering af tidligere erfaringer, varigheden af erfaringer og studiemæssige kompetencer, hvorfor tildeling af merit altid er en individuel vurdering. De erfaringsbaserede kompetencer vil primært kunne opnås gennem arbejdet som social- og sundhedsassistent. Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederen med henblik på spørgsmål i den forbindelse.

Merit på Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm

Ønsker du at søge merit på Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm, skal du kontakte Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole:

Susan Ptak Rasmussen, studievejleder på Sygeplejerskeuddannelsen UCC

Studievejleder

Susan Ptak Rasmussen Lektor/studievejleder

E-mail: sura@kp.dk
Telefon: 4189 8555

Træffetid: Tirsdag kl. 9-15 og torsdag kl. 9-12

Ring for aftale, så du undgår unødig ventetid.

Merit social- og sundhedsassistent