Klinisk træning

Klinisk Learning Lab
Klinisk Learning Lab er en "hospitalsstue" med senge. Formålet med at anvende Kliniske Learning Lab er at styrke de studerendes kliniske færdigheder i et 3. læringsrum, hvor der ikke er handletvang, tidspres eller unødig belastning af patienter. De studerendes færdigheder styrkes ved, at de gennem øvelser integrerer klinisk og teoretisk undervisning og derved opnår studiekompetencer og professionskompetencer i forhold til kliniske færdigheder. Undervisningen i Klinisk Learning Lab tilstræber således at skabe rum for erfaringsdannelse og refleksioner, som ruster den studerende til mødet med klinisk praksis.

Fantomdukker
Klinisk Learning Lab rummer udstyr til at træne såvel grundlæggende sygepleje som avanceret akut sygepleje. Der findes fantomdukker, der kan tale, trække vejret, få målt blodtryk, puls og hjerteaktion og blive ”akut dårlig”. Dukkerne kan få anlagt drop og kateter, få injektioner og blive ”genoplivet”.

På egen krop
Når fantomdukkerne ikke er i brug, anvendes sengene af de studerende som på egen krop mærker, hvordan det er at få udført sygepleje af medstuderende f.eks. tandbørstning, sengebad og at blive madet.

Træning
Gennem uddannelsen øves og stiftes bekendtskab med kliniske færdigheder i Klinisk Learning Lab i relation til undervisningen. Derudover holdes ”åbent hus” en gang om måneden, hvor færdigheder som f.eks. hjertestopbehandling, blodtryk, injektioner, drop og kateteranlæggelse kan gentages, trænes og udvikles. På Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland bliver du certificeret i at kunne udføre genoplivning.

Den Naturvidenskabelige Café
Den Naturvidenskabelige Café giver mulighed for, at udforske naturvidenskaben på egen hånd og i samspil med dine medstuderende.
Du kan bl.a. finde anatomiske figurer af hele kroppen, IT-programmer og supplerende litteratur i caféen.

 

OBS: Gælder kun Nordsjælland