Klinisk undervisning

Den kliniske undervisning udgør ca. 43 % af uddannelsen, og du vil skulle gennemføre klinikophold af kortere og længere varighed gennem det meste af uddannelsen.

Praktik = Klinik. Inden for det sygeplejefaglige område vil praktik blive omtalt som klinik. Ligeledes vil den undervisning du modtager, når du er i praktik, omtales som klinisk undervisning.

Formålet med den kliniske undervisning er, at du er i direkte kontakt med borgere/patienter og lærer at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til borger og patient i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

I klinikken finder du ofte ud af, hvor sjovt og udfordrende det kan være at få den teori, der på papiret lyder simpel, til at spille sammen med patienter.

I den kliniske undervisning indgår du i praksisfællesskabet. Du bliver en del af personalet og kommer til at udføre selvstændige sygeplejeopgaver. De kliniske undervisningssteder er ansvarlig for at sikre rammer og vilkår, og der vil være tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og som har pædagogiske kvalifikationer. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for din kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning.

Hvor?

Den kliniske undervisning på sygeplejerskeuddannelsen foregår i sygehusregi, i hjemmeplejen, på socialpsykiatriske centre m.m.

For studerende på 2019-studieordningen såvel i Hillerød som på Nørrebro gælder, at de kliniske undervisningssteder (praktikpladser) er placeret i hele hovedstadsregionen.

Der er mødepligt 30 timer ugentligt i den kliniske undervisning.

Som studerende vil du også komme til at arbejde med klinisk undervisning i et Klinisk Learning Lab. Her kan du øve færdigheder som f.eks. sårpleje, personlig hygiejne, sondenedlæggelse m.m. på avancerede modeldukker. Du vil også kunne træne refleksion og problemløsning i et scenarie, der ligger tæt på virkeligheden.

Du kan læse meget mere om den kliniske undervisning på Region Hovedstadens fælles hjemmeside for klinisk undervisning

  • www.kurh.dk (KURH står for Klinisk Undervisning i Region Hovedstaden)

sygepl_hjertelunge

Portfolio - et arbejdsredskab

Portfolio er dit personlige studieredskab og din faste ”følgesvend” gennem hele uddannelsen. Din portfolio støtter dig i din læring og synliggør, at du udvikler dine faglige og personlige kompetencer, så de bliver tydelige både for dig selv, dine kliniske vejledere og undervisere.