Klinisk undervisning

Praktik = klinik. Inden for det sygeplejefaglige område vil praktik blive omtalt som klinik. Ligeledes vil den undervisning du modtager, når du er i praktik, omtales som klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor den studerende er i undervisningsforløb på kliniske undervisningssteder, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen.

Formålet med den kliniske undervisning er, at den studerende i direkte samspil med patienter/borgere og sundhedsprofessionelle lærer at observere, vurdere, prioritere, udføre, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje. Det sker i forhold til patienter/borgere i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende forløb. Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan tilrettelægges som færdighedstræning og simulationsbaseret undervisning i tilknytning til den kliniske praksis.

Den studerende skal gennemføre planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb med udgangspunkt i eksemplariske og autentiske patient- og borgerforløb, som er relevante i forhold til det enkelte semesters mål for læringsudbytte. Der arbejdes med patient- og borgerforløb på tværs af områder, afdelinger og sektorer.

I klinikken finder du ofte ud af, hvor sjovt og udfordrende det kan være at få den teori, der på papiret lyder simpel, til at spille sammen med patienter.

I den kliniske undervisning indgår du i praksisfællesskabet. Du bliver en del af personalet og kommer til at udføre selvstændige sygeplejeopgaver. De kliniske undervisningssteder er ansvarlig for at sikre rammer og vilkår, og der vil være tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og som har pædagogiske kvalifikationer. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for din kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning.

Hvor?

Den kliniske undervisning på sygeplejerskeuddannelsen foregår i sygehusregi, i hjemmeplejen, på socialpsykiatriske centre m.m.

For studerende på 2019-studieordningen såvel i Hillerød som på Nørrebro gælder, at de kliniske undervisningssteder (praktikpladser) er placeret i hele hovedstadsregionen.

Som studerende vil du også komme til at arbejde med klinisk undervisning i et Klinisk Learning Lab. Her kan du øve færdigheder som f.eks. sårpleje, personlig hygiejne, sondenedlæggelse m.m. på avancerede modeldukker. Du vil også kunne træne refleksion og problemløsning i et scenarie, der ligger tæt på virkeligheden.

Du kan læse meget mere om den kliniske undervisning på Region Hovedstadens fælles hjemmeside for klinisk undervisning:

  • www.kurh.dk (KURH står for Klinisk Undervisning i Region Hovedstaden)

Mødepligt

I den kliniske undervisning er der mødepligt i gennemsnitligt 30 timer/ugentligt. Opfyldt mødepligt er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøve på det pågældende semester.

Kliniske prøver

Der er to interne kliniske prøver i uddannelsen, der er placeret i slutningen af hhv. 4. og 6. semester. Kliniske prøver har fokus på at udprøve semestrenes mål for læringsudbytte med fokus på kliniske kompetencer. De kliniske prøver tilrettelægges og afholdes i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder. Kliniske prøver afholdes med deltagelse af underviser/vejleder fra såvel klinisk praksis som uddannelsesinstitutionen.

ECTS-omfang

 

 

Semester

 

Kliniske ECTS Antal ECTS

 

llesdelen

 

1

 

6

 

 

2

 

12

 

 

3

 

12

 

 

4

 

15

 

 

I alt de første 2 år

 

45

 

Institutionsspecifik del

 

5

 

9

 

 

6

 

30

 

 

7

 

6

  I alt de sidste 1½ år 45
  I ALT 90