Internationalt på Københavns Professionshøjskole (KP)

Der er forskellige måder, hvorpå du kan tilføre din uddannelse en international dimension uden at rejse til udlandet. Du kan eksempelvis vælge at deltage i et internationalt valgfag. I  løbet af din uddannelse vil du desuden opleve, at det er udenlandske gæsteundervisere, som står for nogle forelæsninger, du kommer til at deltage i internationale uger og at læse en del af dit pensum på engelsk.

Udenlandske studerende på skolen

Udenlandske sygeplejestuderende har mulighed for at tage dele af deres studie på KP. Udveksling kan foregå såvel i den teoretiske som i den kliniske del af uddannelsen. Klinisk undervisning kan foregå på et nordisk sprog (norsk eller svensk) eller på engelsk, mens den teoretiske undervisning foregår på dansk. Når vi har udenlandske studerende på skolen kan du melde dig som international studentervejleder.

På Campus Nordsjælland har en gruppe udenlandske studerende gennemført valgfaget Welfare and Health Technology – solutions to promote Health. Valgfaget er et tværprofessionelt tiltag i sundhedsuddannelserne og udbydes til både sygeplejerske-, fysioterapeut- og psykomotorikstuderende. Se den korte film og hør, hvad de studerende synes om at gå på KP (tidligere UCC).

Udveksling af undervisere

Det er KP's opfattelse, at lærermobilitet er en vigtig faktor i arbejdet med at motivere studerende til at søge studieophold i udlandet. Det er desuden en dimension af egen faglig udvikling og en styrkelse af det internationale perspektiv i undervisningen og i uddannelsen.

  • KP's internationale samarbejdspartnere kan anmode om at stå for undervisning eller deltagelse i internationale uger i KP.
  • KP's undervisere har mulighed for at tage på studiebesøg, deltage i relevante kurser og konferencer i udlandet og bringe den nye viden med hjem