Udveksling på Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm

Studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm skal søge udveksling ud fra de muligheder, som tilbydes på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Udvekslingsaftaler

Sygeplejestuderende på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har mulighed for at udveksle gennem:

  • Det nordiske netværk "Nordkvist" til skoler eller kliniske steder i Norge, Sverige, Færøerne, Grønland, Island og Finland
  • Den nationale samarbejdsaftale om udveksling til Thailand og Australien

Disse aftaler er i relation til de nævnte landes sygeplejerskeuddannelser, der er BA-uddannelser og knyttet til et universitet. Derudover har de studerende mulighed for at udveksle som:

  • Free-mover

Free-mover er betegnelsen for studerende, der afvikler et udvekslingsforløb uden for de faste forhåndsaftaler, som uddannelsesinstitutionen har.

Det er den studerende selv, der søger og tager den indledende kontakt til en anden institution eller klinisk sted. Den studerende er selv ansvarlig for at finde bolig og sørge for andre praktiske foranstaltninger.

En forudsætning for denne form for udveksling er, at opholdet kan relateres til uddannelsesperiodens formål, læringsudbytter og indhold. Der skal ansøges om udveksling via de krav, som Bornholms sundheds og sygeplejeskole har. Den internationale koordinator og studieleder undersøger og tager stilling til hvorvidt forløbet kan godkendes. Der er krav om at skolen kan korrespondere med den anden institution eller det kliniske sted.

På hjemmesiden for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole kan du læse rejsebreve fra nogle af de studerende, der tidligere har været på udveksling:

Udenlandske studerende til Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm

Vi modtager udvekslingsstuderende fra det nordiske netværk.