Samarbejdspartnere

Hvis du vælger studieophold på andre skoler, som UCC har samarbejde eller gensidige aftaler med, indebærer det, at du er sikret studiemuligheder af godkendt kvalitet. Du vil blive tilbudt bolig til en rimelig pris, og der er sørget for forsikringer, der dækker eventuelle skader, du måtte forvolde i den kliniske undervisning.

North Baltic 5

North Baltic 5 er et nordisk netværk under Nordplus programmet. Inden for dette samarbejde kan du studere såvel teori som klinik. Netværket arrangerer også kurser med deltagelse af såvel undervisere som studerende fra netværkets skoler. Netværket er desuden i gang med udvikling af et fælles internationalt valgmodul. I netværket indgår følgende skoler:

Samarbejdsaftaler i Europa

Andre organiserede tilbud