Internationale muligheder

I KP lægger vi stor vægt på, at alle studerende får et internationalt perspektiv i deres uddannelse. Formålet med uddannelsesaktiviteter, der har internationalt fokus, er at styrke den studerende fagligt og uddanne den studerende til at agere professionelt inden for sygeplejerskens praksis i en globaliseret verden.

I løbet af uddannelsen vil der være Internationalisation at home-aktiviteter. Disse aktiviteter giver de studerende mulighed for at studere sygepleje i et internationalt perspektiv i Danmark. Den studerende inddrager international litteratur og internationale perspektiveringer i opgaveløsning i dele af uddannelsen jævnfør mål for læringsudbytte angivet i de enkelte semestre.

Internationalisation abroad i form af udvekslings- og studieophold i udlandet kan gennemføres på 3.-7. semester, dog normalt højst svarende til i alt 30 ECTS. Den studerende kan søge om efter gennemført 1. studieår at gennemføre studieforløb og klinisk undervisning/praktikforløb i udlandet af 1- 20 ugers varighed med henblik på at studere sygepleje i en anden kulturel og samfundsmæssig kontekst.

Uddannelsesinstitutionen forhåndsgodkender udvekslingsforløb, som tilskrives merit, når undervisning er gennemført og godkendt. Udvekslingsforløb kan etableres gennem uddannelsens internationale samarbejdsaftaler eller ved selvtilrettelagte forløb.

Se også

verdenskort_lilleGribverden.dk er for dig, der går med udlandsdrømme. Siden er bygget for at hjælpe dig med at træffe de rigtige valg og tilrettelægge et ophold fuld af oplevelser med mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt!