Forventninger til dig

Interesse i livet

Hvis du vil arbejde som sygeplejerske, er det vigtigt, at du har en interesse i mennesker og deres helbred. Arbejdet kræver overskud og overblik i situationer, hvor tid og beslutninger kan være en faktor for, hvordan et menneskes liv bliver fremover. Du skal have et medmenneskeligt engagement, så du er i stand til at give råd og vejledning i sundshedfremme, sygdomsforebyggelse og pleje af syge.

Sygeplejestudiet kræver lyst til fordybelse og refleksion i et fuldtidsstudium, som omfatter både teori og mødet med mennesker på hospitaler og i kommuner. Og det er vigtigt, at du er nysgerrig i forhold til mangfoldigheden i alle livets forhold fra fødsel til død.

Tidsforbrug på uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er et fuldtidsstudium. Under uddannelsen er der både obligatorisk teoretisk undervisning, hvor du skal regne med at bruge en del tid på at forberede dig og klinisk undervisning på forskellige kliniske undervisningssteder. Derfor skal du være klar til at bruge, hvad der svarer til en 40 timers arbejdsuge på studiet.

Dimittendprofil