Din økonomi

SU under uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er SU-berettiget. Så snart du er optaget på uddannelsen, har du mulighed for at søge SU. Du søger ved at gå på hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger.

www.su.dk kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler. Du får adgang til minSU med NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte Københavns Professionshøjskoles SU-kontor.

SU under klinisk ophold

Du får også SU, når du er i klinisk ophold på hospitaler og klinikker undervejs i sygeplejerskeuddannelsen.

Omkostninger til bøger, materialer og transport

Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier og på print og kopiering af opgaver m.v. Derudover skal du påregne udgifter til transport til praktikstederne. Der er praktik i alle semestre, så transportudgiften kan godt blive en forholdsvis stor udgift, afhængig af hvor langt dit praktiksted ligger fra din bopæl. Skolen har praktikaftaler med Nordsjællands Hospital (Hillerød og Frederikssund) og Fredensborg, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Allerød og Hillerød Kommune.

Computer og internet
Det er en god idé at have computer med internet­forbindelse. KP har en netbaseret studieportal, hvor den daglige kommunikation om studiet foregår. På uddannelsesstedet har du fri adgang til trådløst internet.

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, f.eks. ordblindhed, har du mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten kan fx være hjælpemidler eller støtteundervisning.

Kontakt SU-kontoret

Telefon: 4189 9292
Mail: su@kp.dk

Københavns Professionshøjskole
SU-kontoret
Humletorvet 3
1799 København V

Rabatter