Om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen hos KP tilbyder dig en uddannelse til sygeplejerske, der på et højt fagligt og menneskeligt grundlag sætter dig i stand til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som professionel pleje og omsorg af andre mennesker indebærer. Betydningen af relationer og respekten for det enkelte menneske er bærende værdier i uddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, opdelt i 7 semestre og normeret til 210 ECTS-point. Uddannelsen består af i alt 2 års teoretisk undervisning og 1½ års klinisk undervisning (praktik). Den kliniske undervisning er tilrettelagt i hospitalssektoren, psykiatrien og primær sundhedstjeneste.

Uddannelsens fokus er sygepleje til mennesket i sundhed og sygdom. Uddannelsen gør dig i stand til selvstændigt at tage ansvar for sygeplejen til andre mennesker.

Det indebærer bl.a. at

  • hjælpe med at bevare menneskelig sundhed, forebygge sygdom og lindre sygdom og lidelse hos syge og døende
  • planlægge, lede, udføre og formidle sygepleje til alle aldersgrupper overalt i sundhedsvæsenet
  • tale patientens sag
  • håndtere kulturelle og etniske forskelle
  • deltage i sygeplejefagets udvikling
  • samarbejde med patienter, pårørende, kolleger og andre faggrupper

Uddannelsens indhold og undervisnings- og studieformer tilrettelægges med vægt på udvikling af grundlæggende akademiske kompetencer, personlig udvikling, selvstændighed og ansvarlighed. Uddannelsen er semesteropdelt og varer 3½ år og er opbygget med en kombination og vekselvirkning af teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning. Du skal påregne udgifter til transport til praktikstederne, se under Din økonomi.

Titel

Sygeplejerskeuddannelsen fører frem til dansk autorisation som sygeplejerske og giver retten til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske titel er Bachelor of Science in Nursing. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme of Nursing.