Censorer og eksterne vejledere

Skal du være censor eller ekstern vejleder ved Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland kan du finde relevante oplysninger på denne side.

Som censor ved Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland aflønnes du efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, CIR nr. 12407 af 17/01/2001. Du aflønnes med sats B.

Hvis du ikke tidligere har været ekstern censor på Sygeplejerskeuddannelsen, bedes du udfylde og aflevere en oplysningsseddel med personlige data til Studieadministrationen. Oplysningssedlen bruges til udarbejdelse af honoraropgørelser.