Sygeplejerskestuderende deltager i forskningsprojekt

To studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland gennemførte et selvvalgt emne (på 7. semester) i et forskningsprojekt om for tidligt fødte børn. »Det gav guldkorn til vores bachelor om kriseramte forældre,« siger de.

»Kontrolpiger«, kalder de sig selv, Patricia Halladin og Simone Repstock, som afsluttede sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød i 2017. På 7. semester (valgfrit element) deltog de som assistenter i et forskningsprojekt på Landbohøjskolen om ernæring af for tidligt fødte spædbørn, og her fik de brug for både deres omhu og arbejdsmoral. For det kræver mandetimer at deltage fuld tid i et forskningsprojekt, og det kræver ekstra anstrengelser at oversætte det videnskabelige arbejde til eksamensrelevant indhold på sygeplejerskeuddannelsen. Til gengæld er udbyttet så meget desto større, hvis man griber chancen, mener de to studerende, som gerne vil opfordre andre til at opsøge lignende muligheder selv:
 
»Vi fik mulighed for at være en del af en forskningsverden, du ellers kun får indblik i gennem videreuddannelse. Og vi sidder med en fed følelse af, at vi virkelig var med, fordi vi reflekterede så meget over de ting, vi gjorde«, siger Simone Repstock.
 
For makkerparret blev resultatet to 12-taller i eksamen i modul 13 samt inspiration til deres bachelor om kriseramte forældre.

Egne beregninger om overlevelse

Simone Repstock og Patricia Halladin var tilknyttet et delprojekt på Landbohøjskolen, hvor forskere sammenlignede tidspunkter for introduktion af modermælk til neonatale spædbørn i hele verden. Praktisk bestod jobbet i at taste data fra især Nigeria og Kina. Forskernes hypotese var, at modermælken havde en sygdomsforebyggende effekt på kort sigt. Men for Simone Repstock og Patricia Halladin gav data anledning til faglige refleksioner og eftertanke.
 
»Vi blev naturligvis meget berørte af antallet af døde spædbørn under tastearbejdet. Vi synes, det var mærkeligt, at de nigerianske børn havde en høj dødelighed, selv om der kun var få sygdomstilfælde blandt dem,« forklarer Simone Repstock. Dén undren blev afsæt for et selvstændigt arbejde med at regne på andre faktorer i materialet.

Ide-generator

Læringsudbyttet handler blandt andet om, at den studerende skal reflektere over den praktiske implementering af forskning på sygeplejeområdet.
Når de to studerende regnede på deres data, så de, at spædbørnsdødeligheden faldt, hvis moderen havde fået steroidet kortison, der modner barnets lunger, inden fødslen. Dét fund brugte de to studerende som løftestang for eksamen:
 
»Vi sad der til eksamen og lagde en plan for, hvordan vi ville implementere lungemodning i Nigeria på baggrund af vores egne resultater,« siger Simone Repstock.
 
Mere inspiration trak de ud af forskningen i forhold til deres bachelor. For én ting er tragedien, når et spædbarn aldrig får sin chance i livet. Noget andet er de forældre, der står tilbage. De fandt masser af litteratur, der beskriver forældres behov, når man mister et barn. Men stort set ingen har beskrevet, hvordan sygeplejersken bedst udfylder sin rolle.
 
»Sygeplejersken har relationen og hverdagen med forældrene og er dermed meget vigtig. Det skriver vi om. På den måde gav forskningsprojektet guldkorn til vores bachelor om kriseramte forældre,« siger Simone Repstock.

Praksis bag ord

Det har været hårdt at passe et fuldtidsjob med dataindtastning otte timer dagligt – og samtidig finde de vinkler, der kunne hægte arbejdet på studieordningens krav, forklarer Simone Repstock og Patricia Halladin. Men investeringen er rigeligt tjent ind som ide-generator til eksamensprojekter – og fordi modulet på Landbohøjskolen satte praksis bag ord: 
 
»Én ting er at modtage undervisning i, hvordan du skal forholde dig kritisk til data og information, noget andet er at sidde og faktisk skulle være det i forbindelse med indtastningen,« siger Patricia Halladin, som understreger, at UCC’s sygeplejerskeuddannelse var en stor støtte i forhold til at gennemføre opholdet. 
 
Også på Landbohøjskolen er professor Per Torp Sangild glad for sygeplejerskernes indsats. De har bidraget med »solid arbejdskraft« i forhold den konkrete opgave med at taste. Men også han peger på, at sygeplejerskerne har en helt central plads i medicinske forløb, der lige så meget handler om levende mennesker som om lægevidenskab:
 
»Sygeplejersken spiller en særlig rolle, når det handler om ernæring til for tidligt fødte børn. Hvis sygeplejersken ikke er med på holdet, taler med moderen og hjælper med at starte amningen op, kommer man ingen vegne. Derfor var det sjovt, nyttigt og rigtigt at have sygeplejerskerne med inde her,« siger han.

Valgfrie elementer på 7. semester

Betaling