Sygeplejerskeuddannelsen

Arbejdet som sygeplejerske er meget alsidigt. Du kan både arbejde med sundhedsfremme hos privatpraktiserende læger, i kommunalt regi eller i hjemmeplejen eller som sygeplejerske på hospitaler og private klinikker. På KP's sygeplejerskeuddannelse får du tidligt i studiet indblik i sygeplejerskers hverdag.

På sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole kan du enten søge om optagelse i Hillerød eller på Nørrebro eller begge dele. For både Hillerød og Nørrebro gælder, at de kliniske undervisningssteder (praktikpladser) er placeret i hele hovedstadsregionen.

To sygeplejerskestuderende efter Modul 13

Erfaring fra virkeligheden

Patricia og Simone deltog i et forskningsprojekt på Landbohøjskolen i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens valgfrie element. Her har du som studerende mulighed for at koble uddannelsens teori med virkelighedens problemstillinger.

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole