Sygeplejerskeuddannelsen

Arbejdet som sygeplejerske er meget alsidigt. Du kan både arbejde med sundhedsfremme hos privatpraktiserende læger, i kommunalt regi eller i hjemmeplejen eller som sygeplejerske på hospitaler og private klinikker. På KP's sygeplejerskeuddannelse får du tidligt i studiet indblik i sygeplejerskers hverdag.

To sygeplejerskestuderende efter Modul 13

Erfaring fra virkeligheden

Patricia og Simone deltog i et forskningsprojekt på Landbohøjskolen i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens valgfrie element. Her har du som studerende mulighed for at koble uddannelsens teori med virkelighedens problemstillinger.

Bliv sygeplejerske på Bornholm

Fra 1. januar 2015 udbyder UCC en sygeplejerskeuddannelse på Bornholm.  

Ny studiordning i 2019