Studiestart

Velkommen på Psykomotorikuddannelsen, KP Campus Nordsjælland. Herunder kan du finde information om din studiestart.

Dato for studiestart

Mandag den 3. februar 2020, kl. 8.30

Inden studiestart

  • Københavns Professionshøjskole sender en kvitteringsmail til dig med oplysninger om optagelse, når du har bekræftet din studieplads.
  • 29. juli eller 48 timer, efter du har bekræftet din studieplads, modtager du en mail om, hvordan du logger på intranettet (Portalen). På intranettet finder du de informationer, som er nødvendige for dig som studerende, blandt andet hvordan du logger på mit.kp.dk og bestiller dit studiekort (kræver upload af billede).
  • På intranettet (Portalen) skal du orientere dig om om praktiske forhold, systemer og KP-mail, litteratur m.v. inden studiestart.

Efter studiestart vil al kommunikation foregå på din KP mail, Itslearning og Portalen.

Første dag på studiet

Første dag på studiet vil der være fælles velkomst i atrium i Atriumhuset (benyt hovedindgangen). I løbet af den første uge vil dine undervisere fortælle dig om studiets opbygning og struktur, om dit skema og om hvilke bøger, du skal bruge i løbet af det første semester. Derudover vil du blive præsenteret for studiefaciliteter samt møde undervisere og medstuderende på holdet.

Du vil også blive introduceret til uddannelsens forventninger til en studerende på en professionsbacheloruddannelse samt de studerendes muligheder for at stille krav til og øve indflydelse på uddannelsen og studiemiljøet.

Vi anbefaler, at du medbringer en bærbar PC ved al undervisning.

Vi glæder os til at se dig!

OBS!