Love og bekendtgørelser

Love og bekendtgørelser

Udbuddet af uddannelser er reguleret af love og bekendtgørelser udstedt af ministerierne og de centrale statslige myndigheder. Alle love, regler og bekendtgørelser offentliggøres på nettet på retsinformation.dk.

Nedenstående links er altså til denne hjemmeside.