Valgfrie elementer

Uddannelsen omfatter valgfrie elementer på 20 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point er tilrettelagt i uddannelsens fællesdel på 3. semester, og 10 ECTS-point er tilrettelagt i uddannelsens institutionsspecifikke del på 7. semester.

Valgfrie elementer i fællesdelen

Valgfriheden i fællesdelen kan eksempelvis dreje sig om målgruppe, diagnosetype eller arbejdsform, som studerende kan vælge at arbejde med under det obligatoriske tema. Ændringer i valgfrie elementer inden for fællesdelen aftales i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.

De valgfrie ECTS i fællesdelen udprøves i forbindelse med semesterprøven/prøverne på 3. semester.

Valgfrie elementer i den institutionsspecifikke del

Valgfrie elementer i den institutionsspecifikke relaterer sig til et aktuelt fagligt tema. De valgfrie elementer kan være såvel tværprofessionelle, som monoprofessionelle og afvikles enten ved egen institution eller ved andre institutioner eller som selvtilrettelagte forløb. Til de enkelte valgfrie elementer udarbejdes læringsudbytter. Læringsudbytterne kan variere, men de relaterer sig til et aktuelt sundhedsfagligt tema. Ved forløb gennemført ved anden uddannelsesinstitution eller som selvtilrettelagte forløb skal forløbet forhåndsgodkendes på uddannelsen.

De valgfrie ECTS i den institutionsspecifikke del udprøves i prøve A på 7. semester.

Valgfrie elementer på 7. semester