Prøver

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om den studerende reelt er påbegyndt uddannelsen. Prøven er individuel og intern. Studiestartsprøven er udformet som en skriftlig prøve og består af en række spørgsmål. Prøven bedømmes som godkendt/ ikke godkendt. Prøven finder sted i løbet af de første fire uger efter studiestart.

Uddannelsens prøver

Oversigt over uddannelsens prøver

Censur

Prøveform og
tilrettelæggelse

Bedømmelse

ECTS

1. semester

Intern

Mundtlig prøve i gruppe på baggrund af skriftligt oplæg udarbejdet i gruppe

7-trinsskala

30

2. semester

Intern

Praktik og mundtlig prøve i gruppe på baggrund af skriftligt oplæg udarbejdet i gruppe

7-trinsskala

30

3. semester

Intern

Skriftlig, individuel prøve

7-trinsskala

5

Intern

Individuel, mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg og en video

7-trinsskala

25

4. semester

Ekstern

Individuel, mundtlig og praktisk prøve på baggrund af skriftligt oplæg

7-trinsskala

30

5. semester

Intern

Mundtlig prøve i gruppe på baggrund af skriftlig projektopgave udarbejdet i gruppe

7-trinsskala

20

Intern

Mundtlig prøve i gruppe

7-trinsskala

10

6. semester

Ekstern

Individuel, mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg

7-trinsskala

30

7. semester

Intern

 

Skriftligt prøve i gruppe

7-trinsskala

10

Ekstern

Skriftligt projekt med efterfølgende mundtlig prøve. Individuelt eller i gruppe

7-trinsskala

20