Bachelorprojekt

Bachelorprojektet (20 ECTS) er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor du fordyber dig i et emne, som du interesserer dig særligt for. Fokus er på den psykomotoriske terapeuts rolle som faglig udvikler og innovator. I projektet, som er skriftligt, viser du, at du kan anvende videnskabelige arbejdsmetoder og inddrage teoretisk og empirisk materiale. Du kan skrive projektet alene eller sammen med medstuderende. Eksamen er mundtlig og individuel.

Den studerende skriver så vidt muligt projektet i samarbejde med aftagere med henblik på inddragelse af erfaringer og empiri fra praksis. Aftagere er offentlige og/eller private virksomheder, institutioner/arbejdspladser, hvor psykomotoriske terapeuter er eller ville kunne blive ansat. Det kan fx være et praktiksted, den studerende har været på.

Bacheloreksamen kan først finde sted, efter at uddannelsens øvrige prøver er bestået.

Det skriftlige bachelorprojekt skal indholdsmæssigt redegøre for:

  • Abstract på dansk og engelsk
  • Baggrund og formål
  • Materiale og metoder
  • Teori
  • Analyse og resultater
  • Diskussion
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Referencer
  • Bilag

Professionsbachelorprojektet skal have et omfang af:

Antal studerende

Antal tegn

Svarende til normalsider

1

60.000-72.000

25-30

2

84.000-96.000

35-40

3

108.000-120.000

45-50

4

132.000-144.000

55-60